SBO

Logo krant

Krantenarchief

Krant nr. 1 Krant nr. 2 Krant nr. 3 Krant nr. 4 Krant nr. 5  
Nr. 1 2014 Nr. 2 2014 Nr. 3 2014 Nr. 4 2014 Nr. 5 2014  
Krant feb 2013 Krant apr 2013 Krant nr. 3 Krant nr. 4 Krant nr. 5  
Nr. 1 2013 Nr. 2 2013 Nr. 3 2013 Nr. 4 2013 Nr. 5 2013  
Krant mrt 2012 Krant apr 2012 Krant jun 2012 Krant sep 2012 Krant nov 2012 Krant dec 2012
Nr. 1 2012 Nr. 2 2012 Nr. 3 2012 Nr. 4 2012 Nr. 5 2012 Nr. 6 2012
Krant feb 2011 Krant apr 2011 Krant mei 2011 Krant sep 2011 Krant okt 2011 Krant dec 2011
Nr. 1 2011 Nr. 2 2011 Nr. 3 2011 Nr. 4 2011 Nr. 5 2011 Nr. 6 2011
Krant 1 2010 Krant 2 2010 Krant 3 2010 Krant 4 2010 Krant 5 2010 Krant 6 2010
Nr. 1 2010 Nr. 2 2010 Nr. 3 2010 Nr. 4 2010 Nr. 5 2010 Nr. 6 2010
Een goed Opzoomerjaar 2008


Tot september was Alice Alkema de contactpersoon voor het Opzoomeren. Wegens uitbreiding van de diverse werkzaamheden is per 1 september 2004 Natalie Dupon, net als Alice in dienst van Sonor, bij Bewonersorganisatie Oosterflank (part-time) aan de slag gegaan als opbouwwerker en zij is het aanspreekpunt geworden voor de straten als het gaat om Opzoomeren.
Enthousiast vertelt Natalie over haar ontmoetingen met bewoners in onze wijk Oosterflank, bewoners die in de straten de Opzoomeractiviteiten organiseren. Deze activiteiten dienen het doel van Opzoomer Mee: elkaar (leren) kennen en daardoor bevorderen van de sociale contacten. Juist in Oosterflank zijn er vele voortrekkers die hun straat en buurt stimuleren om kerst- of boom- of suikerfeest te vieren, om een voorjaars-ontbijt te organiseren, om lente- en zomeractiviteiten (kinderenspelen, barbecue) te houden.
In Oosterflank zijn er vorig jaar 25 straten geweest die dergelijke activiteiten hebben georganiseerd, vertelde zij vol bewondering.
De deelname van de bewoners zelf was ook geweldig en in het bijzonder in die straten waar veel jonge kinderen zijn. Juist door die kinderen hebben de volwassenen vanzelf contact, groeten elkaar en zijn bereid om met en voor elkaar en de kinderen activiteiten te organiseren.
Als voorbeeld noemde Natalie de viering van Halloween, want in de straat Kalundborgerf is dit feest uitbundig gevierd, zo blijkt uit de twee bijgaande twee foto’s.
Het nieuwe motto van Opzoomer Mee luidt: -GOEIE BUREN- en dat zegt eigenlijk genoeg over het doel van Opzoomeren, want het heeft ook betrekking op het aloude gezegde: beter een goeie buur dan een verre vriend.
Hebt u plannen om met uw straat mee te doen aan de Opzoomeractiviteiten, dan kunt u terecht bij Natalie. Bel haar (telefoonnummer 2201395), zeg wat u wilt organiseren en wat u daarvoor nodig hebt en er wordt voor gezorgd. Doen hoor!

HalloweenNietsHalloween
Foto’s van de buurtbewoners Kalundborgerf

Ga naar top [terug naar boven]Van opbouwwerker Hans Poldervaart:


Jan SchuitemaIk heb van 1995-2001 als opbouwwerker in Oosterflank gewerkt. Ongeveer in 1996 werd Jan Schuitema, wijkagent. Ik heb hem ervaren als iemand die zeer betrokken was bij de bewoners van Oosterflank en altijd met de instellingen wilde samenwerken. Hij deed heel vaak aan activiteiten mee waar bewoners aan verbeteringen werkten. Ik heb met Jan heel wat uurtjes over goeie initiatieven voor de wijk gesproken. Daarbij wilde Jan vooral vaak veel voor de jeugd doen. Van z’n vele activiteiten is mij vooral bijgebleven de boksles voor tieners en jongeren boksles waarin hij ze positieve waarden van onze samenleving aanleerde en sommigen op het rechte pad terugbracht. Fantastisch!
Jan, het gaat je goed in je nieuwe functie.Oud SBO-bestuurslid Hans Uitdenbogerd:

Grappig dat er weer een wijk/buurtagent vertrekt, het zou mijn tweede geweest zijn.
Voor Jan is het enerzijds jammer een vertrouwde en bekende omgeving te verlaten. Anderzijds ligt er weer een nieuwe horizon op hem te wachten.
De behoefte aan groei blijft altijd aanwezig en is aan Jan niet ontgaan.
In de 10 jaar dat ik Jan mocht meemaken is hij gegroeid. (letterlijk en figuurlijk)
Van een “kort door de bocht “ en geen onzin, naar een onderhandelaar met begrip voor beide partijen. Het eventuele korte lontje was altijd bij de hand als er echt moest worden ingegrepen. De wijk zal de vertouwde figuur van Jan missen.

Ga naar top [terug naar boven]Wat vindt u van de Oosterflankkrant?

Acht keer per jaar verschijnt de Oosterflankkrant. De redactie bestaat uit wijkbewoners en medewerkers van SONOR/SBO en de Oriënt.
Tijdens de redactievergadering worden de onderwerpen bepaald. De tijd en energie die de redactieleden er in steken geeft hen voldoening wanneer de krant uit komt en gelezen kan worden door u!
Het is prettig wanneer veel wijkbewoners de Oosterflankkrant lezen. Daarom is het van belang dat de krant artikelen bevat, die de lezers interessant vinden. En, om te weten te komen wat u, als wijkbewoner of geïnteresseerde lezer, vindt van de Oosterflankkrant, vraagt de redactie om uw mening. Wilt u zo vriendelijk zijn om de vragenlijst te beantwoorden. U kunt de antwoorden mailen of via de website inleveren. U kunt deze ook bij de SBO, Kobelaan 124 in te leveren.
U mag de ingevulde vragenlijst anoniem inleveren, maar indien u uw naam en adres vermeldt, maakt u kans op een heerlijke slagroomtaart. Iedere 20e ingeleverde vragenlijst wordt beloond met een taart, mits u natuurlijk uw naam en adres hebt ingevuld.

Ga naar top [terug naar boven]Werk aan veiligheidPolitie

Nu de zomer 2006 zijn einde nadert en de herfst zijn opwachting maakt, wil ik u voor het volgende aandacht vragen. De scholen zijn weer begonnen en vele kinderen gaan een aantal keren per dag van huis naar school en visa versa. Dagelijks trotseren zij als fietser of voetganger het verkeer. Ouders of verzorgenden hopen dat als de kinderen zelfstandig naar en van school gaan dat zij veilig aankomen. Helaas vallen jaarlijks vele slachtoffers onder kinderen vanwege het verkeergeweld.

Onvoorzichtigheid, ondoordachtzaamheid en vooral bij volwassenen onverantwoordelijkheid is daar debet aan. Haast is één van de grote boosdoeners. Als men de tijd neemt om de dingen te doen, dus tijdschema’s wat ruimer plannen, dan zou haast feitelijk niet nodig zijn. Doch in deze moderne tijd is efficiëntie en effectiviteit naast kwaliteit en kwantiteit een hot item, waarbij egoïsme en onverdraagzaamheid leiden tot anti sociaal-gedrag. Helaas zijn daar de kinderen de dupe van.

In de opvoeding brengen ouders/verzorgenden hun kinderen de gevaren van het verkeer bij. Ook de scholen besteden er aandacht aan.
Ouders en scholen kunnen door er regelmatig aandacht aan te besteden, kinderen leren bewuster met het verkeer om te gaan. Als kinderen deelnemen aan het verkeer is het dragen van opvallende of reflecterende kleding een must. Vooral in het donker en/of bij zware regen- en sneeuwval kunnen zij door anderen in het verkeer eerder worden gezien.
Controleer regelmatig de technische staat van de fiets. Kijk of de fietsverlichting, remmen en bel nog in orde zijn en het profiel van de banden nog voldoende zijn.
Besteedt extra aandacht bij de metro/sneltramovergangen, waar ondanks dat zij voorzien zijn van spoorwegbomen, jaarlijks nog teveel ongelukken gebeuren.

Sta eens wat vroeger op en neem de tijd om je in het verkeer te verplaatsen. Anticipeer en relativeer, geef elkaar de ruimte. Verplaats je eens in de gedachtewereld van een kind.
Kinderen zijn speels, kijken soms anders tegen dingen aan en schatten situaties anders in. Houdt daar als volwassenen in het verkeer rekening mee, het zou heel wat slachtoffers kunnen schelen.

Uw buurtagent
Jan Schuitema

Ga naar top [terug naar boven]Poolsterplein: Bewoners alert op ontwikkelingen

Wat er met het gebouw gaat gebeuren is nog niet duidelijk de deelgemeente is nog in onderhandeling met de eigenaar van het gebouw. Het is wel duidelijk dat het gebouw niet valt onder het ‘Bestemmingsplan Oosterflank-Woonwijk’, dat nu in behandeling is bij de
Gemeenteraad. De grens van dit plan ligt namelijk bij de ‘Grote Beer’. Men kan dus niet in kader van dit bestemmingsplan zijn zienswijze kenbaar maken.

Van groot belang is dat bewoners, die zich betrokken voelen bij het Poolsterplein en het voormalige V&D gebouw, de ontwikkelingen goed in de gaten houden en, indien de gelegenheid zich voordoet, te reageren op eventuele plannen. De eventuele plannen zoals sloop en dergelijke moeten altijd door de deelgemeente kenbaar gemaakt worden zodat de bewoners hierop bedenkingen cq bezwaren op kunnen indienen. Die plannen maakt de deelgemeente altijd bekend op de deelgemeentepagina van de ‘Havenloods’. Hier is al de eerste hobbel die door de bewoners moet worden genomen. De ‘Havenloods’ wordt namelijk niet altijd overal bezorgd zoals de bedoeling is en ook is de ‘Havenloods’ niet altijd op tijd. Je leest bijvoorbeeld op vrijdag dat er op woensdag of donderdag iets te doen was. Een goede raad in deze is dan ook om, indien men beschikt over internet, op de deelgemeentesite te kijken, want daar vindt men ook de gewenste informatie.

Joop van Doorn

Ga naar top [terug naar boven]Een interview met Hans en Gien Wagenaar

Zoals bekend is, trachten wij altijd opmerkelijke personen te benaderen die wat voor de wijk betekenen. In deze aflevering hebben wij een gesprek met Hans en Gien Wagenaar een muziekaal echtpaar. Zij hebben ongeveer 22 jaar geleden "Pianoschool Cum Tibia" aan de Toulondreef 63 opgezet. Hans geeft piano en gitaarles en Gien neemt de dwars- en blokfluit lessen voor haar rekening.Hans en Gien

Pianoschool Cum Tibia betekent pianoschool met fluit. Beiden krijgen ze een goed gevoel als hun leerlingen vorderingen maken. Het aantal leerlingen loopt redelijk en het is een vrijwel stabiel aantal. Momenteel is de jongste leerling 6 jaar en de oudste is midden 70. Mensen die de pensioengerechtigde leeftijd bereiken, hebben vaak het idee dat ze te laat zijn om met bijvoorbeeld pianolessen te beginnen, maar dat is niet waar. Juist dan hebben ze tijd voor het uitoefenen van hun hobby.

Op de vraag hoe de liefde voor de piano is ontstaan zegt Hans dat hij is begonnen met elektronisch orgel toen hij 8 a 9 jaar oud was. Zijn leraar stelde hem voor om eens piano te proberen en sindsdien speelt hij klassiek piano.

Gien heeft muziek met de paplepel ingegoten gekregen. Geboren en getogen in Overijssel, was haar vader lid van een harmonieorkest en zij ging elke zondag met hem mee. Als 8 jarige raakte ze in de ban van de dwarsfluit en ze veroorzaakte destijds een kleine rel in Almelo door als eerste meisje in een harmonieorkest te mogen spelen.

Sinds ongeveer 7 jaar hebben zij de leiding van het schoolorkest van basisschool "De Pionier" waarmee zij regelmatig uitvoeringen verzorgen. Het orkest is met 20 kinderen enig in zijn soort. Met Pasen en Kerst en minstens eenmaal per jaar voeren zij een musical op in de school en er zijn ook geregeld optredens in de Cicilia kerk. Op diverse locaties, zijn er ook uitvoeringen van leerlingen.

De pianoschool, waarvoor de schuur tot lesruimte werd verbouwd zit op een prima locatie in Oosterflank.

Tot slot nog een anekdote van Hans. Eens zou er op zondagmorgen, een leerlingen-uitvoering in de kleine zaal van de Doelen zijn. Zelf verwachtte hij wat familieleden en bekenden van de leerlingen maar de Stads TV had het omgeroepen. Er kwamen toen zoveel mensen op af. De zaal was propvol zodat er personen niet meer binnengelaten werden en dat was even schrikken omdat er op veel minder publiek gerekend was.

Ga naar top [terug naar boven]Bekeuringen
Politie

Vanaf 1 mei 2006 zal de aandacht van de politie nog meer gericht zijn op foutief gedrag en dus daadwerkelijk repressief worden opgetreden met betrekking tot alle parkeerovertredingen in de wijk. Foutgeparkeerde auto’s krijgen zonder pardon een bekeuring. Dit geldt ook voor aanhangers. Aanhangers zonder kenteken worden aangemeld bij de milieudienst en zullen na twee weken worden verwijderd van de openbare weg.

Een gewaarschuwd mens telt ....

Ga naar top [terug naar boven]Nieuwe schouwplekken


Oplettende bewoners zien ze wel eens voorbij fietsen, of afstappen en stilstaan met pen en papier in de hand; de Schouwgroep. Vier keer per jaar doet een groepje bestaande uit bewoner, gemeentelijke diensten en iemand van de Deelgemeente een rondje door de wijk. Op vaste schouwplekken wordt een beoordeling gegeven voor de bestrating, de mate van vervuiling, de kwaliteit van het groen. Aan het eind van dat jaar wordt er door gemeentelijke diensten en de deelgemeente of de aanpak veranderd moet worden of dat sommige gebieden in de wijk meer van het één nodig hebben en minder van het ander. Op verzoek van bewoners is een aantal vaste schouwplekken (waar nauwelijks bewoners wonen) vervangen door plekken die om meer aandacht vragen. Dat verzoek is gehonoreerd en zal bij de volgende schouw al operationeel zijn.

Ga naar top [terug naar boven]Wijknatuurteam Alexander


Wilt u ook meer natuur dicht bij huis?! Dan is het Wijknatuurteam Alexander iets voor u. Het Wijknatuurteam wil meer natuur in onze deelgemeente. Zo krijgen we een betere leefomgeving voor álle stadsbewoners, voor mensen, dieren en planten.

Waar zijn we zoal mee bezig?
Het beheer van een natuurtuin in het Prinsenpark, samen met de Werf van Gemeentewerken en Deelgemeente. We organiseren natuurexcursies in de natuurtuin, parken en wijken. We houden allerlei plannen, onder ander in Nesselande, Ommoord en het Lage Land met argusogen in de gaten. We doen natuuronderzoek in de stad samen met Bureau Stadsnatuur. Via het Milieucentrum praten we mee over het stedelijk natuurbeleid.
En we willen nog veel meer: We moeten zuiniger zijn op bomen in de stad. Ze zijn niet alleen mooi, maar zuiveren ook onze lucht. Veel singels zijn kaal en vervuild. Met natuurlijke oevers en bloeiende waterplanten worden ze weer een lust voor het oog, de kikkers en de vissen. We willen weer bloemrijke weides en meer vlinders in de stad. Minder vaak maaien en hooien helpt. Siergroen kan mooi zijn, maar inheems bomen en struiken zijn mooier en beter voor de natuur. Verdichtingsplannen? Laten we het een beetje groen houden? Met meer mensen kunnen we meer doen. Heeft u belangstelling? Aarzel dan niet en neem contact op met één van de volgende leden:
Rob Lathouwer, tel. 4213432
Nel van Dijk, tel., 4217335
Anton Roeloffzen, tel. 4562221
Of mail naar van.dijk@kpnplanet.nl of ab.roeloffzen@zonnet.nl. En kijk eens op onze website, waar u ook allerlei nuttige tips vindt voor uw tuin: www.wijknatuurteam-alexander.nl

Ga naar top
[terug naar boven]Prijswinnaar
Winnaar puzzel

De gelukkige winnaar van de puzzel van Oosterflankkrant nummer 6, de heer D.v.d.Horn uit de Burgaslaan, krijgt zijn prijs uitgereikt door Alice Alkema namens de redactie van de Oosterflankkrant.
Ga naar top [terug naar boven]Oosterflanker Joop Rüter, getalenteerde marathonloperJoop Ruter
Op zijn 51-ste begon Joop Rüter als hardloper en nu staat hij bekend als de Snelste Opa van de Wereld’ Zijn snelste tijd op de marathon is 3 uur en 2 seconden (het record staat op naam van zijn rivaal Whitlock red.)

In september liep Joop een marathon in Toronto. Het was de bedoeling dat hij Whitlock, wiens record op 2 uur 59 staat, zou verslaan. In zijn klasse, de 70 + is hij voor Joop de enige serieuze tegenstander. Helaas is hem dat net niet gelukt. De luchtvochtigheid in Toronto was hoog. Hij verloor teveel vocht en is het risico op kramp groot.

Joop geniet erg van het hardlopen, nog steeds. Ook alle belangstelling vindt hij leuk, ook al kost het soms wel kracht, zeker vlak voor een marathon. Maar het gaat hem steeds beter af.Ga naar top [terug naar boven]


Leeg winkelpand bij Oosterhof

Op de redactie van de Oosterflankkrant is gebrainstormd – en dat niet voor de eerste keer - over onze wijk, de woonomgeving, de levendigheid en de leefbaarheid. Er zijn ook diverse suggesties binnengekomen en waar hebben we het dan over: over ‘Het Pand’, het gebouw van de vroegere V&D. Al meer dan twee jaar is dit een lege plek in onze wijk.
Wij begrijpen niet goed waarom dat gebouw zo lang leeg staat. Het heeft een centrale plaats, het ligt op de route naar de Oosterhof, er ligt een mooi plein voor en het is ook daarom heel toegankelijk. Wat bezielt de eigenaar om het zo lang leeg te laten staan? Er zijn ideeën genoeg om dit gebouw te verlevendigen en beter te exploiteren.
Het plan wat een eerste prijs verdient is om dit pand om te toveren in een soort Pasar Malam.
Een multifunctioneel en multicultureel gebouw waarin allerlei soorten winkeltjes en restaurantjes zijn met artikelen uit verschillende landen en werelddelen. Zoals: Indisch-Surinaams-Turks-Angolees-Aziatisch-Marokkaans-en-nog-veel-meer. De Wereldwinkel zou hier bijvoorbeeld ook een prima nieuwe ruimte kunnen krijgen.
De bovenetage kan ingericht worden voor bijeenkomsten en vergaderingen; er is in Oosterflank duidelijk behoefte aan een grote zaal voor dergelijke activiteiten.

Ga naar top [terug naar boven]Oosterflank in 2007 aan de beurt met opknappen Speelplekken
De deelgemeente, in de persoon van portefeuillehoudster Jolanda van Drongelen en de leden van de commissie Buitenruimte/Milieu en Sport, heeft onlangs besloten om pas in 2007 te beginnen met het grondig aanpakken van speelplekken in Oosterflank. Daarnaast is er besloten om 14 speelplekken op te heffen en nog eens 15 speelplekken zijn een twijfelgeval, dus zouden eventueel opgeheven kunnen worden. Een aantal bewoners dat zich al wat langer bezighoudt met de speelplekken is van dit besluit erg geschrokken. Zij hebben besloten om de koppen bij elkaar te steken en te kijken wat ze er aan kunnen doen.

De speelplekken die opgeheven worden:
Lubeckhof, Helsinkipad (2x), Nystadstraat, Tromsodreef,Kroonstadsdreef, Abenrahof, Flensburghof, Aalborgpad, Gothenburghof (2x), Genuahof, Bilbaohof, Oslopad,

De speelplekken die volgens de deelgemeente tot de twijfelgevallen behoren:
Lubeckhof, Kalundborgerf, Visbyerf, Kopenhagenstraat, Malmopad, Kobelaan, Kobehof, Toulondreef, Oportodreef, Oportohof Valenciadreef, Tyruspad, Vigohof, Duisburghof, Palermohof, Messinadreef

De bewonersorganisatie Oosterflank is van mening dat er eerst overleg met omwonenden had moeten plaatsvinden voordat de deelgemeente bovenstaande besluiten nam. Bent u één van die omwonenden en wilt u laten weten dat u het niet eens bent met de besluitvorming van de deelgemeente. Neem dan contact op met de SBO (220 13 95) of kom langs, Kobelaan 124. Er is een standaardbrief gemaakt. U kunt ook rechtstreeks uw mening laten weten aan de deelgemeente door een brief te schrijven.

Ga naar top [terug naar boven]WOZ-waarde en OZB-aanslag
Gemeentebelastingen is gestart met de verzending van de nieuwe WOZ-waarde en de aanslag OZB 2005. Dit aanslagbiljet gemeentelijke heffingen wordt verstuurd in een groene envelop. Gemeentebelastingen verstuurt sinds kort alle aanslagen in een groene envelop.

Nieuwe WOZ-waarde en OZB op één aanslagslagbiljet in groene envelop
Voor 2005 en 2006 geldt een nieuwe WOZ-waarde voor alle onroerende zaken (woningen en andere panden). De gemeenten in Nederland moeten voortaan de WOZ-waarde en de aanslag onroerende-zaakbelasting (OZB) op één aanslagbiljet zetten. Gemeentebelastingen Rotterdam (GBR) heeft besloten de aanslag rioolrecht (alleen voor eigenaren) op hetzelfde aanslagbiljet te zetten. Het gaat om ruim 300.000 aanslagbiljetten ‘gemeentelijke heffingen 2005’. Deze aanslagen moeten aan het begin van het jaar worden verstuurd. Gemeentebelastingen verstuurt sinds kort alle aanslagen in een groene envelop.

Nieuwe waarde met taxatieverslag woningen
Alle onroerende zaken (woningen en andere panden) in Nederland moeten voor de OZB weer opnieuw worden gewaardeerd. De waarde zoals die op het nieuwe aanslagbiljet gemeentelijke heffingen staat, is de waarde van een woning of ander pand op 1 januari 2003. De waarde is door de gemeente is vastgesteld voor de belastingheffing 2005 en 2006. Bij iedere aanslag voor woningen is ook een taxatieverslag bijgevoegd. Het taxatieverslag geeft onder meer inzicht in de verkoopprijzen van vergelijkbare woningen.
De WOZ-waarde wordt ook gebruikt voor het eigenwoningforfait en voor waterschapsheffingen.

Hogere waarde, lagere tarieven
Omdat in veel gevallen de waarde van woningen flink is gestegen, heeft de gemeente Rotterdam de tarieven evenredig verlaagd. Hoewel de gemeente geen voordeel wil hebben van de prijsstijgingen, kan de aanslag voor dit jaar toch hoger zijn. Dat komt omdat de tarieven zijn verlaagd op basis van de gemiddelde prijsstijging. Als de verkoopprijs van een woning boven het gemiddelde zit, wordt de aanslag dus iets hoger, echter nooit meer dan 15%.

Bezwaar? Lees eerst de toelichting!
Voor een vlotte afwikkeling van bezwaren tegen de aanslag is een bezwaarformulier bij de aanslag gevoegd. Gemeentebelastingen adviseert eerst de toelichting bij de aanslag goed te lezen voor bezwaar gemaakt wordt.

Voorlichtingscampagne
Gemeentebelastingen is vorig jaar oktober al gestart met de voorlichtingscampagne ‘Niet te hoog, niet te laag’ en ‘Niet te veel, niet te weinig’. Het doel hiervan is om de Rotterdammers tijdig te informeren over de nieuwe WOZ-waarde en de OZB aanslag. In november werd in Rotterdam huis-aan-huis de WOZ-folder verspreid. Bij Gemeentebelastingen, de deelgemeenten en de bibliotheek zijn deze folders nog verkrijgbaar.
Sinds kort wil Gemeentebelastingen door middel van radiospotjes nog eens extra aandacht vragen voor de toelichting die bij de aanslag zit. Want in die toelichting staat heel veel informatie over de taxatie en de aanslag. Hiermee hoopt Gemeentebelastingen te voorkomen dat veel mensen in eerste instantie gaan bellen.
[Bron: Gemeentebelastingen Rotterdam, 31-01-2005]

Ga naar top [terug naar boven]Wereldgebeuren oktober 2005

Vrijheid van meningsuiting in ’t geding, Marokkaanse columniste gooit handdoek in de ring.
Het gerucht: dat Bush er misbruik van maakt, nadat de Twin Towers werden geraakt.
Zou een toezichthouder ingrijpen nu de energie prijzen, behoorlijk de pan uit rijzen?
Het eten van vis kan jonger maken, of na de tsunami naar mensenvlees gaan smaken.

Bekijk het Nederlandse Omroepbestel, met Van der Laan slechts kommer en kwel.
Haar geheim geeft ze prijs in Nederland, de Verborgen Dochter van Mitterrand.
In Niger tekent zich een groot drama af, daar de VN niet op tijd juiste hulp gaf.
40 jarig jubileum van Krabbé, voor de gemiddelde/kleine artiest is het leven niet oké.

Is het een kwestie van bestuurlijk falen dat men nu in de trein geen kaartje kan betalen?
In de Metro met gipsbeen of krukken, in de Spits gaat een zitplaats echt niet lukken.
Bill Clinton komt met een boek: ‘My life’, maar what about His wife?
Genealogie Nederland blijf zwammen bij Suri’s geen stambomen maar boomstammen.

Met waanzinnige verhalen, willen kettingbriefzenders veel e-mailadressen achterhalen.
Wil je gauw verlost zijn van je poen, dan moet je met Afrikaanse bendes zaken doen.
Zullen we Rita Verdonk eens vragen om voor goede foto ook een Burka te dragen?
Goed dat jij je rekenmachientje vertrouwt, Rotterdam 50 mille minder door rekenfout.

Heer Fazio, Italiaans bankpresident en gehaaid, heeft ABN-Amro bijna loer gedraaid.
Vrouwenmobieltjes zijn nu in de lift. Je hebt ze in al de kleuren van je lippenstift.
Oranje haalde Duitsland, een felicitatie waard. Nu de vraag: hoe krijg ik een kaart?
Leidschendam: Vriendin, zoon en zichzelf gedood. Een wanhoopsdaad of een idioot?

Wildplasser beloont met pepperspray, kies de volgende keer weer gewoon de WC !
Een verzamelaar uit India die alles spaart, heeft dode moeder 21 jaar in huis bewaard.
Ed Nijpels is ook een mazzelaar... krijgt alsnog een brief per post... na 135 jaar.
Bondskanseliere bij onze Oosterburen, zou ze Duitsland beter gaan besturen?

Moeder Aarde, waarom zo beven? In Kashmir lieten 40.000 mensen het leven.
Dafur, het is daar alles behalve goed. Men bijt naar de hand die het volk voedt.
Is persoonlijke horoscoop iets voor jou? Dan is bij voorbaat je gelukskleur blauw.
Dit jaar hebben wij de crimineelste stad. Vertel mij eens, hoe berekent men dat?

Henk Emanuels

Ga naar top [terug naar boven]Wereldgebeuren september 2005


Ik probeer de gedachte te verdringen aan Rotterdamse groepsverkrachtingen
Hoe komen gastjes van nog geen 17 erbij, tot het plegen van zulke smeerlapperij?
En economisch komen weinigen uit, inkomens gaan in 2005 nauwelijks op vooruit
Men is even niet modieus of hip, men houdt liever de hand op de knip

Maar er is nog meer mis in dit landje, het tbs-stelsel is zo lek als een mandje
Laatst was daar weer iemand losgebroken en heeft prompt een ander doodgestoken
Dan de familiedrama’s, geen week ging voorbij, zonder een (kinder) moordpartij
Vrienden en buren schrikken ervan, want het was een voorbeeldige vrouw of man

Advocaat en rechter komen eraan te pas en benadrukken hoe slecht dader’s jeugd was
Soms betreft het zelfs een recidivist, waarvan men wist hoe gevaarlijk hij is
Er is een heleboel niet pluis, want soms werkt zo iemand doodleuk in een jeugdhuis
Regering werk daarom aan waterdichte systemen, om ons in bescherming te nemen

Daarnaast had je nog een dwaas, met zijn bommelding tijdens Monaco aan de Maas
Speelt men in dat op elk evenement, je als burger ontzettend bang bent?
Neem bijvoorbeeld Sail, de kranten stonden vooraf bol, maar er gebeurde geen drol
Nu ga ik de pers ervan verdenken, dat ze aandacht aan verkeerde items schenken

Mensen bevuilen vaker eigen nest, maar pluimvee niet buiten vanwege vogelpest
Straks winkelen we misschien voor nop want de prijzenoorlog laait weer op
Ook was ik erg content, winst zowel in stadsderby als bij Amsterdamse concurrent
Verder laat ik voetbal voor wat het is, Kuijt en Kallou was een gekissebis

De Menezes een Braziliaan, zag men in London voor een gevaarlijke terrorist aan
Dat kostte hem het leven, een behoorlijke verklaring hierover is nog niet gegeven
Wordt het in Palestijns gebied gezond, nu de Israelische ontruimingen zijn afgerond ?
Volgens religieuzen God’s straf; bosbranden, stormen en rampen wisselen elkaar af

China heeft belastingen voor armen verlaagd, Balkenende, dat zien wij hier ook graag
Dikke tien voor Pieter-Christiaan, die lidmaatschap van het Koninklijk huis liet gaan
Nederlandse wereldkampioen, hoe speel je het klaar te spelen op een luchtgitaar?
Vroeger was het leuk om naar de kermis te gaan nu blijf ik er mijlenver vandaan !

Henk Emanuels

Ga naar top [terug naar boven]


Wereldgebeuren april 2005

Geharrewar rond het automatische donorschap, voor de loterij is dat een normale stap
Men wil zomaar mijn bank- of giro kaalplukken, dacht ik niet, gaat niet lukken
In Italie was de verslagenheid groot, toen Amerikanen, Calipari hadden gedood
Hij diende als schild bij een ontvoeringszaak, zodat een journaliste niet werd geraakt

Al beloof je me een ton, op Rotterdam -Zuid sta ik voor geen goud op een balkon
Waar staat Vestia nog op te wachten? Op een dode in plaats van op klachten?
Ziekenhuis is vol en heeft opnamestop. Spoedhulp raakt er terdege in het slop
Ter voorkoming van herkenning hoofd van vermoorde man, gekookt in snelkookpan

Wegens terreur op onze wegen, vraag ik bij elk viaduct de Schepper om Z’n zegen
Ken je het spelletje Wip-wap-wop? Met een hoofdrol voor de King of Pop?
Maschadov, van president tot gedode rebel. Inderdaad zijn gezag verdampte snel
Stop de loverboys die over de rug van jonge meiden, superdeluxe levens leiden

Echtscheidingsverzoek Magarita is uitgesteld, gaat het om macht, liefde of geld?
Moderne slavernij door West-Afrikaanse criminelen, die hier eigen mensen bestelen
Hoogervorst overweegt nu belasting op vet voedsel, daarna belasting op belasting?
Wat ik ook als stuitend ervoer, kapiteins staan geregeld dronken achter het roer.

Ook Noord-Korea komt met stoere taal en dreigt met uitbreiding van kernarsenaal
Een groot historicus van weleer, Loe de Jong is er niet meer.
Verder stond ik echt perplex, want de meeste tienermoeders wilden totaal geen seks
Het aantal moorden is sterk afgenomen. Preventief fouilleren heeft veel voorkomen

De scheefgroei in de wereld is zonneklaar, bijna de helft van Europeanen is te zwaar
Herverdeling is daarom onze plicht, want het gros van Afrika is véél te licht
Lubbers klaagt VN-onderzoeksbureau aan, maar wat heeft hij nu al dan niet gedaan?
Mega-bankroof door hackers loopt spaak, voordat zij miljoenen hadden gekraakt

De schrijver is er bijna geweest, nu slechts 1 op de 6 jongeren graag boeken leest
Zijn de artsen nog te vertrouwen, als ze geslachtziektes in ziekenhuizen stilhouden?
Politie Schiphol kwam in problemen, omdat rovers er zomaar diamanten meenemen
Tot slot: Principieel of doet hij zo braaf? Dit slaat op het aftreden van Thom de Graaf

Henk Emanuels

Ga naar top [terug naar boven]Wereldgebeuren, januari 2005


Doorgereden of doodgereden wie zal het zeggen
Over het lot van een tasjesrover was veel uit te leggen
Geen belastingaftrek voor verzorging van m’n gebit
Maar de belastingdienst kent Franse huizen als Nederlands bezit

In Palestina wordt Abbas gekozen tot de grote man
Waarvan iedereen hoopt dat hij Vrede brengen kan
Verder was er in medialand een groot spektakel
Bedreigde politica hervatte met bombarie haar gekakel

Daarnaast moet het voor Vlaams Belang gelukzalig zijn
Als ge uw Weisglas kunt vullen met puur Nederlands Nawijn
Mishandelde en vernederde Irakezen door Britten is groter dan gedacht
Had die lieve Tony Blair dan iets anders verwacht?

In deze zware tijden vind ik het meer dan ongepast
Als Brussel roept dat de euro de economie amper heeft aangetast
Nu Donald Beardslee in zijn staat de doodstraf moest ondergaan
Heeft Arnold Schwarzenegger het definitief bij mij afgedaan

Bush predikt Vrijheid en Vrede in zijn inaugurele rede
Met gemak vergeet hij de tijd, waarin hij zonder bewijs opzweepte tot strijd
Nu we veel minder kunnen kopen, moeten de winkels langer open
Het medicijnbeleid van Hogervorst veroorzaakt wonden met een dikke korst

Nieuwe Revu gaf lezers wiet cadeau, maar lezen ging niet meer... na de blow
Op z’n minst een vreemde zaak... Toezichthouders horeca krijgen politietaak.
Getuigen zijn dood of ze staan in de rij. Bij de Decembermoorden was Bouterse erbij.
Toezeggingen voor Tsunami met veel poeha, maar stortingen lieten de gevers na

Van Anraat, kan je lekker slapen, na levering grondstof voor een chemisch wapen?
Ik sta op het punt me te bezatten, nu de Ira dreigt de strijd te hervatten
Naar nu blijkt is solliciteren een kunst. Hoe kom ik bij werkgevers in de gunst?
Tot slot, bij prijswinnaar folder...het is lariekoek en gewoon kolder

Ga naar top [terug naar boven]OrganisatieAgendaNieuwsVoorzieningenKrantOpzoomerenActiviteitenWonenLinks
Zoek in deze site
Home | Contact |
Home > Oosterflankkrant > Krantenarchief
© SBO 2005 - Design M&A Digitale Producties