SBO

Nieuwsarchief

Lezing over Alexanderknoop

(Vervolg van Homepage)

In 30 jaar heeft winkelcentrum Oosterhof zich ontwikkeld tot een van de belangrijkste winkelcentra in deze regio. In die tijd is het aantal inwoners van deelgemeente Prins Alexander gegroeid tot ongeveer 90.000. De Alexanderknoop, gelegen tussen rijksweg 16 en de Capelseweg en aan weerszijden van de spoorbaan Rotterdam-Gouda, herbergt een groot aantal stedelijke functies en is gunstig gelegen ten opzichte van de rijkswegen en openbaar vervoer. Het gebied herbergt een grote concentratie van kantoren en biedt daarmee substantieel werkgelegenheid. Wat betreft detailhandel en kantoren is de Alexanderknoop succesvol.
Voor behoud van dit succes is het noodzakelijk om het programma uit te breiden met functies die de verblijfskwaliteit verbeteren: vrijetijdsvoorzieningen, horeca en woningen. Een onderzoek geeft aan dat de Alexanderknoop de potentie heeft zich te ontwikkelen tot een onderscheidend, nieuw en bruisend regionaal centrum door versterking van de aanwezige functies en toevoeging van nieuwe functies. 
Drs. Jan P. Bemelman, adviseur Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer van de Deelgemeente Prins Alexander zal over de vele aspecten van de Alexanderknoop vertellen.


Hoe een olifant door het Semiramispark gaat!

(vervolg van Homepage)

De Parkcommissie ( bewoners, gemeentewerken, politie, roteb) werkt sinds september 2009 aan een beheer- onderhouds- en gebruiksplan voor het Semiramispark. De deelnemende bewoners zien dit als een gezamenlijk plan, maar constateert dat regelmatig activiteiten in het wijkpark plaatsvinden waarover niet gesproken is binnen de parkcommissie. In hoeverre neemt de deelgemeente de parkcommissie serieus?

Bouwplaats of wijkpark?
Ondanks toezeggingen en afspraken gaan deelgemeente en gemeentewerken respectloos om met ons wijkpark. Regelmatig rijden onderaannemers alles met hun wagens kapot. Bossages worden onnodig en op grove wijze weggehaald. In de zomer 2010 heeft Gemeentewerken geprobeerd een drainagesysteem aan te leggen. Vergeefs! Dit najaar stond de plek opnieuw onder water.

Advies
Dat probleem is in de Parkcommissie besproken, waarbij bewoners dringend hebben geadviseerd geen drain te plaatsen omdat deze slechts enkele jaren werkt en het nog resterende bos opnieuw schade toebrengt. Ook is geadviseerd af te zien van het ophogen, zodat een nieuw nat bostype kan ontstaan.Tenslotte is aanbevolen alleen dode bomen te vervangen door bomen van soorten die kunnen overleven in grond die buiten het groeiseizoen onder water staat.

Mis
Half november 2010 rijdt een onderaannemer van gemeente-werken het park kapot en legt, tot stomme verbazing van de bewoners, een drainage aan in de bossage langs de Hoofdweg. De bewonerswerkgroep van de SBO die de gang van zaken in het park volgt, vreest dat de gemeente geen juiste keuze maakt en dat we in een spiraal van ophogen -  kappen - herplanten terecht komen. Dit zal jarenlang het parkplezier van bewoners en omwonenden op de proef stellen.

Groene buffer
Op de foto is het rampzalige resultaat te zien. Veel nieuwe aanplant in de bosrand is tot moes gereden en de nieuw aangebrachte bodem wordt dichtgereden. Ongetwijfeld zal een tweede strook nu ook afsterven in het komende jaar. In plaats van de afgesproken groene buffer langs de Hoofdweg, wordt deze kleiner en dunner en inmiddels heeft iedereen vanuit het park zicht op Alexandrium. Met de deelgemeente is nadrukkelijk afgesproken dat het Semiramispark een wijkpark is en geen onderdeel van de Alexanderknoop!

Verbijstering
De parkcommissie is verbijsterd door dit totale respect voor het bos en de ondeskundigheid van aannemer en Gemeentewerken. Men had moeten en kunnen weten dat dit rampzalig zou gaan uitpakken en in strijd is met eerdere afspraken.
Waarom heeft men dit niet aan de parkcommissie voorgelegd en wordt de dringende wens van de parkcommissie om alleen nieuwe bomen te planten genegeerd?
Wie betaalt de uitvoering van dit onzalige plan nu de gemeente Rotterdam € 600 miljoen bezuinigd?
De Parkcommissie laat het er niet bij zitten en zal alles doen om de gevolgen van de werkzaamheden zoveel mogelijk teniet te doen. Weg met de ophooggrond en afsluiten die drain! En nieuwe grote bomen graag.

SBO, Bewonerswerkgroep Semiramispark


Bent u vrijwilliger in de wijk Oosterflank?

Actief bij een sportvereniging? Het buurthuis draaiende houden?
Activiteiten organiseren in uw seniorenhuis? Uw buren ter zijde staan?
Actief op de school van uw kinderen? Actief in eigen buurt of straat?

Vrijwilligers van Oosterflank zijn op woensdag 23 juni van 19.00 tot 21.00 uur van harte welkom op het vrijwilligerscafé dat plaatsvindt voor de deur van wijkcentrum Oriënt, Kobehof 5.

Om bekendheid van vrijwilligerswerk, deelgemeente en vrijwilligersorganisaties uit de wijk te vergroten houden wij die avond een interview met de portefeuillehouder en het wijkteam van de deelgemeente en met de vrijwilligers zelf. Daarnaast is er natuurlijk een hapje en een drankje.

Wilt u komen? Laat het ons weten, opdat we kunnen inschatten op hoeveel mensen we kunnen rekenen:
Dit kan per mail: vrijwilligerscafedgpa@gmail.com of telefonisch bij de Oriënt, tel. 010 4553799 of bij SBO, tel. 010 2201395.

[08.06.10]

Ga naar top [terug naar boven]Bewonersorganisatie Oosterflank, actieve bewoners en opbouwwerk nodigen u uit aan de koffietafel bij de Grote Beer:

Dinsdagmiddag 8 juni
van 16.00 tot 18.00 uur
bij de poort tegenover de Evenaar.


We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt van en voor uw buurt; wensen, aandachtspunten en prioriteiten. Op een later moment zullen we met u de uitkomsten bespreken en afspraken maken over een eventueel vervolg.

[03.06.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Spreekuur voor huurders bij de SBO

Iedere dinsdag van 16.30 uur tot 18.00 uur in de Kobelaan 124.

Per 1 juni 2010 start de SBO met een spreekuur voor huurders met klachten die al bij de huisbaas gemeld zijn, maar waar niet of slecht op gereageerd is. Het spreekuur is alleen voor deze klachten bedoeld.

Bij Woonstad gaat het vooral om klachten in gemengde complexen, complexen met huur- en koopwoningen. Sommige huurders zeggen dat ze doorverwezen worden naar de Vereniging van Eigenaren of dat de VvE hun klachten niet verhelpt. Met Woonstad Rotterdam hebben we afspraken om samen te kijken hoe dit kan verbeteren, waarbij de zaken van het spreekuur als basis zullen dienen.

Van huurders van PWS horen we nog al eens dat er helemaal niet gereageerd wordt. Of dit echt zo is, hopen we middels dit spreekuur helder te krijgen. We zullen u dan bijstaan met het oplossen van de klacht naar PWS toe. We hopen via de melding bij het spreekuur een goed overzicht te krijgen hoe groot dit probleem al dan niet is.

Indien dinsdagavond een probleem voor u is, dan kunt u ook op woensdagochtend bij de SBO terecht. Uw klachten worden dan doorgespeeld naar het spreekuur van de dinsdag.

[25.05.10]

Ga naar top [terug naar boven]

Bewonersorganisatie Oosterflank, actieve bewoners Tuniserf en het opbouwwerk nodigen u uit aan de koffietafel bij u voor de flat.

Dinsdagmiddag 25 mei
van 16.30 tot 18.30 uur
ter hoogte van het middelste portiek

We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt van en voor uw buurt; wensen, aandachtspunten en prioriteiten.
Op een later moment zullen we met u de uitkomsten bespreken en afspraken maken over een eventueel vervolg.

Tot dinsdag.

[20.05.10]

Ga naar top [terug naar boven]Koffietafels bij u in de buurt

Bewonersorganisatie Oosterflank en het opbouwwerk nodigen u uit aan de koffietafel bij u in de buurt.

We willen graag van u horen wat u belangrijk vindt van en voor uw buurt; wensen, aandachtspunten en prioriteiten. Na afloop van de koffietafels zullen we met u de uitkomsten bespreken.
Waar zijn we te vinden:
Woensdag 19 mei: 14.00 - 15.00 uur: speelplek Visbyerf. 15.00 - 16.00 uur: speelplek Kalundborgerf. Donderdag 20 mei: Plein Moermanskpad vlakbij de COOP van 16.30 tot 18.00 uur.
Volgende week is de koffietafel in de Tuniserf … informatie volgt binnenkort.

[17.05.10]

Ga naar top [terug naar boven]


De Hoeksteen viert Koninginnedag met gezellige bazar

Op 30 april werd in De Hoeksteen aan de Mombassaplaats ter gelegenheid van Koninginnedag een combinatie van een gezellige Opzoomeractie en een Bazar gehouden.
Veel bewoners en bewoonsters van deze 55+ flat hebben enthousiast meegedaan aan de activiteiten op deze dag.

Bazar De HoeksteenHoeksteen Bazar

[03.05.10]

Ga naar top [terug naar boven]

Een zomerse vrijdagmiddag in het Semiramispark

De groepen 8 van de Pionierschool zijn er: De ene groep is net klaar en bezig met de weekafsluiting, de andere groep is nog fanatiek bezig met een potje softbal.Chillen in het park

Op 6 verschillende plekken zitten groepen jongeren. Allemaal van dezelfde scholengemeenschap uit het midden van Oosterflank, sinds jaar en dag spreken ze op vrijdagmiddag met elkaar in het Park. Vanmiddag is het helemaal feest, veel jongeren hebben hun laatste schooldag achter de rug omdat ze over een paar weken aan hun eindexamen beginnen. Veel van hen vertellen ook meteen dat ze op hun donder hebben gehad van de buurtagent de week ervoor en dat ze alles op zullen ruimen.

(De hondenuitlaatplaats kunnen we beter voortaan de mensenuitlaatplaats.)
Wandelaars
Overal zijn ouderen aan het wandelen, twee heren die uit Boskoop zijn komen fietsen houden hier pauze. Spelende honden en hardlopers. En natuurlijk ook de vrijende paartjes op verschillende plekken. (Deze wilden niet op de foto.) En hoog boven in een boom zit op imposante wijze een reiger zijn stekkie te verdedigen tegenover een andere reiger.


Klik op de foto's voor nog meer ... (Foto's door Jaap Rozema)

[26.04.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Vervolg LentefeestLogo

Als vervolg op het Lentefeestje van 21 maart gaat de Buurtgroep Sjang HAI ! op
dinsdag 20 april om 18.30 uur Wilde Bloemenzaden zaaien in de kale borders van de Sjanghaibuurt. Dit zaad is afkomstig van de actie Rotterdam Fleurt Op.
De gemeenschappelijke noemer van deze actie is dat bewoners meer kleur en fleur in de buurt willen. Gemeentewerken heeft toestemming gegeven.  

[15.04.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Kunst en cultuur in Oosterflank

Zaterdag 17 en zondag 18 april vindt de jaarlijkse Kunstroute in Prins Alexander plaats.
In Oosterflank heeft ‘Makers en Doeners’, een zelforganisatie van en voor wijkbewoners, tijdens de Kunstroute twee exposities georganiseerd. Bij deze exposities zijn de kunstenaars zelf aanwezig.  
In de Eigen Wijkgalerie aan de Grote Beer 980: Roos Hobe, Ferry Albers, Noor de Groote.
In zorgcentrum De Evenaar, Vaasahof 75: Henriette Bovenkerk, Rob Eschbach.
Kom gezellig langs. De koffie staat klaar.

[14.04.10]

Ga naar top [terug naar boven]


OPZOOMERCAMPAGNE 2010 VAN START
Waardebon van 200 euro en een Opzommertaart. Lees hier meer...

[14.04.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Lentefeest

Het lentefeest van de bewonersgroep Sjanghailaan/Burgaslaan e.o. op zaterdag 21 maart was erg gezellig! Ook het mooie lenteweer hielp daar aan mee.

Lentefeest 3Lentefeest 2Lentefeest 1Logo


[29.03.10]

Ga naar top [terug naar boven]Logo Buurtgroep SjanghaiKOM OOK!!

Zondag 21 maart 2010
van 14.00 - 16.00 uur
SJANGHAI


KLEUR & FLEUR Lentefeest!

Klik hier voor de uitnodiging.

[10.03.10]

Ga naar top [terug naar boven]Verkiezingsstrijd barst ook los op het plakbordPosters plakken

Een bewoonster aan de Evenaar volgde de afgelopen dagen de verkiezingsstrijd op het plakbord voor politieke partijen. Er werd met posters en lijm om het hardst gestreden om maar zo zichtbaar mogelijk in het beeld van de kiezer te komen.

Ook benieuwd hoe de strijd verliep? Klik dan op de foto >


[03.03.10]

Ga naar top [terug naar boven]Oosterflankkrant nummer 1van 2010 is uit. Klik hier voor de digitale uitgave (PDF 1,8 MB)

PWS verzet wijkschouw

Wegens de weersomstandigheden is de geplande wijkschouw een week verzet van woensdag 10 naar woensdag 17 februari 2010.
Zelfde plek en tijd: Centrale hal Grote Beer 651-672 om 18.30 uur.
Huurders van PWS in Oosterflank kunnen zich aanmelden via de site van PWS of bellen naar 010 7506900Van Harte Welkom Beurs
Zondag 14 februari - start 14.00 uur

MAKERS EN DOENERS
   OOSTERFLANK

Open talenten/ kunst en hobby markt Makers en Doeners. U bent van harte welkom op dit EigenWIJs buurtenproject.

Zondag 14 februari 2010 om 14.00 uur.
In de multifunctionele ruime van de SBO aan de Kobelaan 124
Contactpersoon: Marjanne van Ginneken  - Telefoon: 010-2203038
Het kost niets, als u wat lekkers meeneemt.

Kom kijken en luisteren naar lokaal talent: Voordracht gedichten, shiatsu, en vele andere activiteiten. Verder schilders, kunstenaars, kaartenmakers en nog veel meer.

Neem je eigen hobby of werk mee en wat lekkers. Als je geen producten van eigen hand hebt, kom dan kijken naar de talenten en producten van anderen.

[09.02.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Op de vraag wat bewoners ervan vinden dat de winkels in het Alexandrium voortaan elke zondag open zijn, hebben zes bewoners gereageerd.

De mensen die in de buurt van het winkelcentrum wonen hebben het meest te maken met parkeeroverlast en verkeersdrukte van de bezoekers van het Alexandrium. Tot nu toe bleef dat beperkt tot één zondag in de maand. Men klaagt ook over herrie en stank en maakt zich zorgen over bereikbaarheid van hulpdiensten bij calamiteiten in de wijk.
Verkeersdrukte
Geen inspraak

Velen vinden het onverteerbaar dat deze maatregel door de gemeente is genomen zonder dat bewoners daarover gehoord of geraadpleegd zijn. Er is weinig begrip voor het aanwijzen van het Alexandrium als toeristisch gebied.

In de Oosterflankkrant die eind februari 2010 uit komt kunt u meer lezen over de zondagse winkelopening.

[02.02.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Grafittikunst van leeerlingen van het Auriscollege werd 29 februari 2010 via portefeuillehouder Greetje Boekhoudt overgedragen aan jongerencentrum STORM.

Graffiti overdracht

[02.02.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Meridiaan helpt Haïti

Openbare basisschool De Meridiaan in Oosterflank heeft vrijdag 29 januari 2010 een sponsorloop georganiseerd. Alle opbrengsten gaan naar giro 555 voor Haïti. Het initiatief kwam van drie leerlingen uit de groep 7 en 8. De leerlingen van de school konden zich door familie en vrienden laten sponsoren voor elk gelopen rondje.

Hardlopen

[02.02.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Graffitikunst Auris College Rotterdam
Graffitikunst
Op vrijdag 29 januari 2010 om 14.00 worden twee kunstwerken via deelgemeentelijk portefeuillehouder mw.Boekhoudt overgedragen aan jeugdcentrum Storm.
Geertje Boekhoudt, portefeuillehouder Kunst en Cultuur, neemt op vrijdag 29 januari a.s. de twee graffitikunstwerken van de leerlingen in ontvangst. 
Zij zal de kunstwerken vervolgens overhandigen aan jeugdcentrum Storm. Beide kunstwerken worden in het centrum opgehangen.
Onder leiding van Louise Hessel (kunstenares en docent aan het Auris College) werkten negen leerlingen aan dit product: Tolga, Matthew, Anthony, Keanu, Jermaine, Shelton, Lyandro, Samir en Azaaz. Ze kregen daarnaast technische ondersteuning van de graffitikunstenaar Alex de Nijs.
De kunstwerken zijn gefinancierd door deelgemeente Prins Alexander uit het beschikbare budget voor bewonersinitiatieven.

[21.01.10]

Ga naar top [terug naar boven]Buurtbemiddeling in Prins AlexanderLogo BBPA

Nieuwe basistraining start in februari 2010
In februari start weer een basiscursus buurtbemiddeling in Prins Alexander. De cursus vindt plaats in De Prinsenhof aan de Bramantestraat en bestaat uit 6 dagdelen: Donderdagavond 11 februari, zaterdagochtend/middag 13 februari, donderdagavond 4 maart, zaterdagochtend/middag 6 maart.
Meer informatie op www.buurtbemiddelingprinsalexander.nl .
U kunt zich via de site aanmelden of door een mail te sturen naar prinsalexander@buurtbemiddeling.org  of te bellen naar 010 456 04 09.

[11.01.10]

Ga naar top [terug naar boven]GraffitiIn opdracht van de gemeente Rotterdam heeft de ROTEB speciale graffiti schoonmaakteams opgericht. Ontdekt u in uw omgeving graffiti, geef dit dan gelijk door aan het klachtennummer van de gemeente 14010. Nieuw aangebrachte graffiti zal steeds zo snel mogelijk verwijderd worden.

[11.01.10]

Ga naar top [terug naar boven]


SBO weer open
Vanaf woensdag 6 januari kunt u weer van maandag tot en met donderdag bij de SBO aan de Kobelaan 124 terecht.
Elke woensdagochtend kunt u zonder afspraak binnenlopen en uw vragen wensen of ideeën aan opbouwwerker Laurie Hermanns voorleggen.

[04.01.10]

Ga naar top [terug naar boven]


Elke zondag winkels open in het Alexandrium

Zoals u wellicht gelezen of gehoord hebt, zijn de winkels in het Alexandrium elke zondag geopend.

Wat vindt u, als bewoner van Oosterflank,
 van elke zondag = KOOPZONDAG ?

Wat merkt u er als bewoner in Oosterflank daar van ?
Het bestuur van de SBO en het opbouwwerk zijn benieuwd naar uw mening.

Bel, mail of schrijf! sbopost@hetnet.nl

[17.12.09]

Ga naar top [terug naar boven]Beschilderde elektriciteitshuisjes in Oosterflank
Wanneer u ideeën heeft over het beschilderen van een elektriciteitshuisje bij u in de buurt, laat het dan weten aan de deelgemeente. Mogelijke locaties zijn bijvoorbeeld plaatsen waar veel mensen langskomen, of plaatsen waar de huisjes in het zicht staan. Plaatsen dus waar ze een meerwaarde kunnen vormen voor de wijk als ze beschilderd zijn. Laat uw idee uiterlijk 15 januari weten via info@prinsalexander.rotterdam.nl of tel. (010) 286 82 61. Kunstenaars die mee willen denken en doen, kunnen zich hier ook melden.

[16.12.09]

Ga naar top [terug naar boven]Werkzaamheden oversteekplaatsen Evenaar

Op de Evenaar worden de oversteken Kopenhagenstraat, Barcelonastraat, Istanbuldreef, Nystadstraat en Visbyerf voorzien van ledverlichting in de rijstraat.
De werkzaamheden duren van dinsdag 15 december t/m vrijdag 18 december 2009 dagelijks van 9.00 uur tot 16.00 uur. Voor de oversteken Kopenhagenstraat, Barcelonastraat en Istanbuldreef wordt een rijbaan afgesloten met een verkeersregelinstallatie. Voor de oversteken Nystadstraat en Visbyerf wordt een rijbaan afgesloten met verkeersregelaars.

[15.12.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Oosterflankkrant
De laatste uitgave van de Oosterflankkrant in 2009 wordt op dit moment (eerste 14 dagen december) in de wijk bezorgd. Onze vaste bezorgers zijn, afhankelijk van het weer, ruim een week bezig om de hele wijk van een Oosterflankkrant te voorzien. Mocht u niet zo lang willen wachten, of over twee weken nog geen Oosterflankkrant in de bus hebben gekregen, dan kunt u er een afhalen bij de SBO en bij de Oriënt.Voor kopij en uitgave schema in 2010 klik hier.

[10.12.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Makers en Doeners organiseert talenten- en hobbymarkt

Op zondag 6 december 2009 van 16.00-19.00 uur organiseert Makers en Doeners een talenten- en hobbymarkt. Het is een presentieplek rondom talenten, producten en bedrijvigheid in de wijk.
Locatie: SBO, Kobelaan 124, de toegang is gratis.

Meer informatie bij opbouwwerker Laurie Hermanns, telefoon 010-220 13 95. (Klik hier voor de poster)

[23.11.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Laatste wapenfeit van opbouwwerker Sjaan Schaap

Tijdens haar afscheidsreceptie op 30 november jl., overhandigde Sjaan Schaap het door haar geschreven boekje "Warme klank uit Oosterflank" aan portefeuillehouder mevrouw Geertje Boekhoudt.

Sjaan en Geertje

[10.11.09]

Ga naar top [terug naar boven]Nieuwe opbouwwerker in OosterflankLaurie Hermanns

De opvolger van Sjaan Schaap, die eind oktober afscheid nam van Oosterflank en haar bewoners, is SONOR opbouwwerker Laurie Hermanns.
Het bestuur van de Bewoners organisatie Oosterflank
(SBO ) en andere actieve wijkbewoners verwachten met haar net zo'n constructieve en plezierige samenwerking te hebben zoals die met haar voorgangster was.
Laurie heeft ervaring opgedaan in Schiedam, Kralingen – Gasfabriekterrein, Bloemhof en Feijenoord. In de volgende
Oosterflankkrant zal een interview met haar geplaatst worden waarin u meer over haar te weten komt. Natuurlijk bent u hartelijk welkom op haar werkplek bij de SBO in de Kobelaan 124 om persoonlijk kennis te maken.   

Elke woensdagochtend vanaf 9.00 uur houdt zij een inloopochtend bij de SBO.
Heeft u een vraag, idee, wilt u iets kwijt over uw straat of buurt, loop dan rustig even binnen. De rest van de week (behalve vrijdag) is zij natuurlijk ook bij de SBO te bereiken......

[01.11.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Afscheid opbouwwerker Sjaan Schaap

Afscheid
Het bestuur van de Stichting Bewonersorganisatie Oosterflank nodigt u uit om afscheid te nemen van SONOR opbouwwerker Sjaan Schaap.
U kunt dan tevens getuige zijn van haar laatste officiële handeling in de wijk, namelijk de overhandiging van het door haar geschreven boek ‘Warme Klank uit Oosterflank’.

De afscheidsreceptie vindt plaats op:
Datum: vrijdag 30 oktober 2009
Tijd: 16.00 uur -18.00 uur
Plaats: Woongebouw De Hoeksteen
Mombassaplaats 2
Rotterdam-Oosterflank


‘Warme Klank uit Oosterflank’
Boekje

Tijdens de receptie op vrijdag 30 oktober om 17.00 uur overhandigt Sjaan Schaap het eerste exemplaar van het boek ‘Warme Klank uit Oosterflank’ aan mevrouw Geertje Boekhoudt, portefeuillehouder van deelgemeente Prins Alexander.
Op verzoek van het bestuur van de bewonersorganisatie Oosterflank heeft Sjaan Schaap vijftien wijkbewoners geïnterviewd. Centraal thema van het boek is hoe bewoners van Oosterflank hun woonwijk ervaren. Burgemeester Ahmed Aboutaleb heeft het voorwoord geschreven.
[25.10.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Tevreden bewoners Lissabonerf
De bewoners van de Lissabonerf zijn zeer tevreden met de nieuwe bestrating van hun erf.
Ze hebben vervolgens zelf de handen uit de mouwen gestoken. Kijk eens hoe mooi het geworden is.
De Lissabonerf-bewoners hopen dat zij hiermee andere bewoenrs in Oosterflank inspireren zodat de hele wijk
mooier wordt.
Lissabonerf
[14.10.09]

Ga naar top [terug naar boven]Week van de Kans€n in de deelgemeente Prins Alexander Logo
van 12 tot 24 oktober 2009

Door de economische crisis hebben steeds meer mensen moeite het hoofd financieel boven water te houden. De week van de kansen geeft mensen de mogelijkheid daarover te praten, tips te krijgen en organisaties te ontmoeten die daarbij kunnen helpen. Op de ontmoetingsmarkten vindt u mogelijkheden voor kostenbesparingen, zoals tips uit de bespaarkalender, betaalbare recepten, die u zelf ter plekke kunt klaar maken en proeven.   
De week van de kansen wordt in opdracht van de deelgemeente Prins Alexander georganiseerd door het Armoedeplatform Prins Alexander. Daarnaast zijn lokale wijk- en buurtorganisaties betrokken bij de diverse activiteiten.

Op 13 oktober van 13.00 – 16.00 uur bent u welkom in de Oriënt, Kobehof 5.

[08.10.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Opening Semiramispark Warm en Waardevol

Op zaterdag 26 september werd het Semiramispark officieel geopend. ’s Morgens al scheen het zonnetje heerlijk. Het park, voor deze happening ingericht met bedoeïenententen en aangeklede picknicktafels baadde ’s morgens vroeg al in het zonlicht. Erwin van Duin, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Prins Alexander, sprak treffend over de betrokkenheid en de inzet van bewoners rond het Semiramispark. Als verrassing schonk de deelgemeente een fontein die in werking werd gezet in de grote vijver. Dat er tussen de dag dat de 500 meterlange sjaal werd opgehangen en de uiteindelijke opening twee en half jaar van onafgebroken werk en inzet nodig is geweest, weet een ieder die er nauwgezet bij betrokken was.
Met het Semiramispark heeft Oosterflank er een parel bij gekregen in de wijk.
Opening
[28.09.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Kwalitatief Advies Extra Verkopen Woningen Oosterflank

SBO heeft aan Woonstad Rotterdam een advies gegeven met betrekking tot de voorgenomen verkoop van huurwoningen in Oosterflank. Klik hier voor het gehele advies (PDF)

[21.09.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Uitnodiging

Het vernieuwde Semiramispark wordt op zaterdag 26 september feestelijk geopend.
Tussen 10.00 uur en 15.00 uur uur zijn diverse feestelijke activiteiten in het park

Programma:
10.00 uur Ontvangst met koffie en thee op het terras aan de vijver.Semiramispark

10.15 uur Officiele opening door wethouder Bolsius en portefeuillehouder Van Duin.

10.30 uur Start doorlopende activiteiten en workshops.

12.00 uur - 13.00 uur Wijkpicknick.

13.00 uur Vervolg doorlopende activieiten en workshops.

15.00 uur Afsluiting.

[16.09.09]

Ga naar top [terug naar boven]


'Door omstandigheden is het voetbaltoernooi niet doorgegaan!'

16 september Opzoomer- ontmoetingsdag & voetbaltoernooi op het Izmirerf

In Oosterflank doen er gemiddeld 17 straten aan Opzoomeren. Iedere straat doet het op eigen manier, van een straat- BBQ tot een mosselavond of een spelletjesmiddag voor jong en oud. Sommige straatjes in Oosterflank organiseren gezamenlijk iets. Omdat het ‘eigen’ straatje net te kort is of omdat het gewoon gezelliger is.

Om het Opzoomeren in Oosterflank te promoten wordt er een ‘Opzoomerstraten ontmoetingsdag’ georganiseerd. Deze ontmoetingsdag wordt gecombineerd met een voetbaltoernooi op het Izmirerf, georganiseerd door het Jongerenwerk, Sportstimulering, Doc.shop en het opbouwwerk.

Op deze plek kunnen de kinderen voetballen, panna spelen en klauteren op het speeltoestel.
Het voetbaltoernooi is op woensdagmiddag 16 september van 15.00-17.00 uur,
daarna van 17.00-19.00 uur samen BBQ-en.


Voetbaltoernooi

Wie helpt een handje?
Wij zijn op zoek naar Opzoomeraars/bewoners uit de buurt die mee willen helpen met de BBQ zoals: stoelen tafels klaar zetten, achter de BBQ staan, stokbrood snijden etc…
Meldt u zich aan bij sbopost@hetnet.nl of 010 22013 95 voor 9 september 2009!
Informatie verkrijgbaar bij Natalie Dupon op dinsdag bij SBO.

[01.09.09]

Ga naar top [terug naar boven]
Buurtbemiddeling Prins AlexanderLogo BBPA

In de zomer bemiddelen we gewoon door

Ook bemiddelaars gaan op vakantie, maar gelukkig niet allemaal tegelijk. Daarom blijft inzet en hulp van buurtbemiddeling, ook in de zomermaanden, gewoon mogelijk.

Onenigheid tussen buren komt het hele jaar voor. Het jaargetijde bepaalt soms wel de aard van de oorzaak. Bij mooi weer gaan ramen en deur open en verblijven we vaker op balkon of in de tuin. Geluid van stemmen en muziek en geuren van barbecue kunnen nogal eens zorgen voor hinder en irritatie.  Kwesties die met hulp van een onpartijdig derde, zoals buurtbemiddeling, in een gesprek tussen buren verhelderd en verbeterd of opgelost kunnen worden.

Buurtbemiddeling Prins Alexander
Bramantestraat 34, 3066 BN  Rotterdam
Telefoon 010 456 04 09
mail: prinsalexander@buurtbemiddeling.org
website: www.buurtbemiddelingprinsalexander.org

[13.07.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Jubileumfeest Bewonerscommissie Weberflat

De bewonerscommissie van de 'Weberflat' aan de Hoofdweg bestaat 12 1/2 jaar. Naast de belangenbehartiging van de huurders naar woningcorporatie PWS organiseert de commissie ook jaarlijks Opzoomer-feestjes voor de bewoners van de flat. Er is altijd veel animo voor deze gezellige bijeenkomsten. Deze foto's zijn van de barbecue die eind juni 2009 werd gehouden.
Jubileumfeest1Jubileumfeest2
[13.07.09]

Ga naar top [terug naar boven]Er wordt volop ge-Opzoomerd in Oosterflank
Zomerplaat

Iedere straat of buurt doet dat naar eigen wens en inzicht.
Zolang het maar een gezamenlijke activiteit is voldoet het aan het doel van Opzoomer Mee.
Bewoners van Woonvorm Varnasingel hadden op zaterdag 2 mei jl. een Plantjesdag.
Vrolijke voorjaars- en zomerbloeiers hebben ze gezamenlijk geplant en na gedane arbeid hebben ze met een lekker drankje en hapje genoten van het resultaat.
Varna1Varna3
Wilt u ook Opzoomeren met uw medebewoners in de straat, vraag dan een Opzoomerbon aan.
Opzoomer Mee

[18.06.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Nieuwe Unie knapt achterpaden op

In de omgeving van het Lissabonerf e.o. wordt er al geruime tijd aan de buitenruimte gewerkt; straten worden opgehoogd, bomen worden gesnoeid, of verzet, parkeerplaatsen worden opnieuw ingedeeld. Dit alles gebeurt in opdracht van de deelgemeente.
Het achterpad dat loopt tussen de Varnasingel en de Vigohof wordt binnenkort ook aangepakt. Dit valt echter niet onder de verantwoordelijkheid van de deelgemeente maar onder die van de Nieuwe Unie (tegenwoordig ook Woonstad Rotterdam genoemd).
Het wordt opgehoogd en er worden (extra) afvoerputten geplaatst. Ook zal het achterpad worden afgesloten waardoor het alleen toegankelijk is voor omwonenden. Dit is een wens van bewoners die al geruime tijd bestaat.
Maandag 15 juni starten de werkzaamheden en zullen hopelijk voor de bouwvakvakantie eindigen. Tijdens de werkzaamheden zijn de achterpaden, de paden naar de portieken en de paden naar de bergingen lastiger te bereiken.

[11.06.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Fantastische sfeer op de markt 'Makers en Doeners' op zonovergoten zaterdag 23 mei 2009.

Makers en Doeners

Klik hier voor meer foto's...

[26.05.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Makers en Doeners


Het Makers & Doeners Festival is van 10.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 uur en 12.30 uur opent portefeuillehouder Geertje Boekoudt de galerie aan de Grote Beer 980. Klik hier voor meer informatie.

[19.05.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Opknappen Semiramispark vordert gestaag ...

SemiramisparkSemiramisparkSemiramisparkSemiramispark

[06.05.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Grasmaaier te water

Dat grasmaaien soms toch gevaarlijk kan zijn bewijzen onderstaande foto's gemaakt door de heer M.P. Meijer uit Houten. De heer Meijer fotografeerde dit tafreel op 28 april jl. aan de Bordeauxdreef na bezoek aan zijn moeder.

Grasmaaier 1Grasmaaier 2

[29.04.09]

Ga naar top [terug naar boven]

SBO Jaarverslag 2008

Het bestuur van de SBO heeft voor 1 april 2009 haar jaarverslag over 2008 bij de deelgemeente Prins Alexander ingediend. U kunt dit jaarverslag lezen en/of downloaden (PDF). Klik hier.

[21.04.09]

Ga naar top [terug naar boven]

Ouderendag 2009

De Ouderendag 2009 in de Orient was weer druk bezocht.
Na een informatieve ochtend een smakelijke lunch trad een Wim Sonneveld imitator op.

Ouderendag 2009

[24.03.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Mensen Maken de Stad

Mensen maken de stad
Sinds oktober 2008 zijn er twee mensen van Maken de Stad actief in de Sjanghailaan en Duisburghof. Door bewoners zijn inmiddels straatafspraken gemaakt en die werden onlangs met een bescheiden feestje bekrachtigd. Dit voorjaar hoopt Mensen Maken de Stad in samenwerking met bewoners een buurtactiviteit te organiseren.

[17.03.09 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Aboutaleb spreekt heldere taal
Burgemeester in Prins Alexander
Op 25 februari bezocht burgemeester Aboutaleb de deelgemeente. ’s Avonds waren bewoners uitgenodigd om kennis met hem te komen maken.
Het was druk in de grote zaal van het Zadkine. Bewoners uit de verschillende wijken voerden het woord. Voor Oosterflank was dat Sandra de Vries. Zij vertelde Aboutaleb o.a. over het succes dat bewoners hebben geboekt met het Semiramispark. Sandra meldde ook dat er steeds minder uitvoerende professional te vinden zijn in de wijk en dat dit nadelig was voor de participatie van bewoners. Aboutaleb antwoordde dat mensen die dure rapporten schrijven veel hoger zijn ingeschaald in vergelijking met mensen die de klus in de praktijk moeten klaren en dat dit geen goede zaak was. Het uitvoerende proces in de wijk moest veel meer de nadruk krijgen zo liet hij weten. Na afloop van het vragenrondje was er voor ieder aanwezige gelegenheid om de kersverse burgemeester de hand schudden.

[05.03.09]

Ga naar top [terug naar boven]


BEWONERSIDEEËN ZIJN GELD WAARD

De deelgemeente stelt per wijk geld beschikbaar voor bewonersideeën om de straat of wijk te verbeteren of om iets te organiseren. Bewoners kunnen met elkaar een plan indienen bij het wijkcontactpunt in hun wijk. Het wijkcontactpunt bepaalt samen met bewoners welk idee doorgaat. Lees meer>>

[26.02.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Voedzame en vruchtbare ochtend

Op vrijdag 13 februari jl. namen 40 bewoners deel aan het wijkontbijt in de wijk Oosterflank. Het wijkontbijt werd georganiseerd door de opbouwwerker (SONOR), de STOR ( Stichting Turkse Ouders Rijnmond) i.s.m. het PBR . Er werd die ochtend niet alleen gezamenlijk ontbeten maar ook gepraat en gediscussieerd over de vraag: ‘Wat bindt ons?’
Ook al hebben bewoners uit de wijk niet altijd een gezamenlijk verleden, ze hebben wel een gezamenlijk toekomst in deze wijk en de stad Rotterdam. Eén van de conclusies aan het eind van deze voedzame en vruchtbare ochtend was: Het ontdekken en uitdragen van de overeenkomsten tussen individuen maar ook tussen groepen is een belangrijke opdracht voor die gezamenlijke toekomst.

Wijkontbijt

[19.02.09 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]Tuin, Balkon en Bloembakverkiezing 2009

Ook dit jaar zal de tuin- en balkonverkiezing plaatsvinden. Dit jaar kunt u niet alleen zichzelf opgeven maar ook uw bescheiden buur met een mooie tuin of balkon. En nieuw is dat bewoners die in de buitenruimte een bloembak onderhouden zich ook kunnen opgeven.

Denkt u dat u of uw buur dit jaar de mooiste tuin of balkon heeft van Oosterflank? Zo ja, doe dan mee aan onze balkon- en tuinverkiezing 2009.
Er wordt een onafhankelijke jury samengesteld die ook kijkt naar de motivatie en inzet van de tuinierende wijkbewoner. Deze jury zal de aangemelde tuinen, balkons en bloembakken gaan bekijken. In juni worden de winnaars bekend gemaakt.

Om mee te doen aan de Balkon,Tuin- en Bloembakverkiezing gelden de volgende voorwaarden:
1. Aanmelden bij de SBO, Kobelaan 124, tel. Nr. 220 13 95, of geef het inschrijfformulier af. (Deze kunt u ophalen bij de SBO of downloaden van de website www.sboosterflank.nl)
2. Alleen voor bewoners van Oosterflank
3. Opgeven kan vanaf 1 maart tot 15 mei 2009
4. Over de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Natalie Dupon
Opbouwwerk Oosterflank

[04.02.09 | ND]

Ga naar top [terug naar boven]Kom kennismaken met burgemeester AboutalebBurgemeester

Als u de kans kreeg, wat zou u tegen onze nieuwe burgemeester willen zeggen of aan hem willen vragen? Die kans krijgt u op woensdag 25 februari a.s.

Tijdens een gezellige receptie kunt u persoonlijk kennis komen maken met burgemeester Aboutaleb.

U bent tussen 18:00 tot 19:00 uur van harte welkom in ROC Zadkine aan de Prins Alexanderlaan 55 (tegenover metrostation en NS station Alexander).[03.02.09]

Ga naar top [terug naar boven]


MAKERS & DOENERS… IETS VOOR U?

Op zaterdag 23 mei aanstaande organiseert de SBO i.s.m. bewoners een wijkmarkt waarop bewoners uit de wijk hun talenten kunnen laten zien. Die talenten kunnen tegelijkertijd ook hobby’s of verzamelingen zijn. De wijkmarkt valt samen met het weekend van de Kunstroute Alexander die ieder jaar georganiseerd wordt in de deelgemeente. In veel kunstgaleries zijn tijdens de jaarlijks terugkerende Kunstroute kunstenaars aanwezig in de verschillende galeries.
De markt van Makers en Doeners moet in feite beschouwd worden als een verzameling van ‘buiten’galeries waar bewoners uit de wijk hun kunsten vertonen.
Voor hen die in Oosterflank wonen en op zaterdag 23 mei aanstaande hun zelfgemaakte schilderijen, foto’s, keramiek, kaarten, nagelversieringen, puddingvormen, poppenkoppen etc. willen laten zien en willen verkopen, hebben we het advies om je zo snel mogelijk aan te melden voor een kraam.
Dat kan bij de SBO, Kobelaan 124, tel. 220 13 95 e-mail: sbopost@hetnet.nl

Klik hier voor de poster.

[15.01.09 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Op woensdag 17 december 2008 konden bewoners tijdens de SBO Kerstreceptie hun wensen opschrijven voor het jaar 2009. Hieronder volgt een selectie:

Ik wens minder graffitti op onze eigendommen

Betere samenwerking met de officiële organisaties zoals Politie, Deelgemeente, Roteb etc. etc.

Meer waardering voor het vele werk van de SBO

Ik wens dat we meer naar ons eigen gedrag kijken en minder oordelen over het gedrag van anderen

Ik wens dat de nieuwe burgemeester ook een kijkje komt nemen in onze wijk

Ik wens dat ik nieuwe schoenen krijg

Ik wens veel begrip en verdraagzaamheid voor elkaar door alle bewoners van de Oosterflank

Ik wens niet te veel regen in 2009

Ik wens vrede op aarde

Ik wens dat jongeren zich beter gaan gedragen op straat

Ik wens dat mijn dochter slaagt

Ik wens de strippenkaart terug

Ik wens minder scheve stoeptegels in Oosterflank

Ik wens dat het Semiramispark op tijd klaar is

[06.01.09]

Ga naar top [terug naar boven]


Opknappen Semiramispark zichtbaarSemiramispark

Op donderdag 11 december aanstaande wordt de start van de werkzaamheden in het Semiramispark feestelijk gevierd. De feestelijkheden zullen voor een deel in het Semiramispark en voor een deel in de Oosterwiek plaatsvinden.
Zoals menigeen heeft kunnen waarnemen, zijn de snoei en rooiwerkzaamheden in het park inmiddels voltooid. Vanaf januari tot en met juni 2009 worden de volgende werkzaamheden aangepakt: het aanbrengen van nieuwe voetpaden, het ophogen van grote delen van het park, het aanbrengen van nieuwe beplanting, het inzaaien van het gazon en het opknappen van de verlichtingsmasten.

De feestelijkheden aanstaande donderdag zijn van 15.15 tot 16.15 uur.
Dagelijks bestuurder Erwin van Duin zaal, die op 13 februari 2007 een knoop legde in de 500 meter lange sjaal, zal op de elfde wederom aanwezig zijn.

[04.12.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Zilveren Kruisbus verdwenen uit Oosterflank

Jarenlang konden wijkbewoners terecht met vragen over hun ziektekostenverzekering in de Zilveren Kruisbus die elke donderdagochtend in de Barcelonastraat hoek Valenciadreef stond. Die voorziening is helaas opgeheven.
Ter vervanging kunt u voortaan van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.30 uur terecht bij een servicepunt van Zilveren Kruis Achmea.
Helaas is dat niet meer in Oosterflank.
Het dichtstbijzijnde, vaste servicepunt van Zilveren Kruis Achmea, is gevestigd in het IJssellandziekenhuis aan de Constantijnweg 2, Capelle a/d IJssel.

Er is ook een servicepunt gevestigd in het gezondheidscentrum Nesselande aan de Cypruslaan 402. Dat is weliswaar verder weg, maar goed bereikbaar met de metro. Dit servicepunt is op maandag, dinsdag en donderdag geopend tussen 8.30 en 12.00 uur en op woensdag en vrijdag van 14.00 en 17.30 uur.

[27.11.08 | AA]

Ga naar top [terug naar boven]


Je bent er niet iedere dag mee bezig maar wel wekelijks

Nog steeds niet iedereen in de wijk weet dat er een Bewonersorganisatie actief is in de wijk en ook niet iedereen weet wat dat ‘actieve’ dan precies inhoudt. Daarom hebben we gevraagd aan twee bestuursleden om dit kort en duidelijk uit te leggen.
Lees het hele interview >>

[30.10.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]

Geslaagde afsluiting van de Ramadan in Oosterflank

De, mede door de STOR georganiseerde, Iftar maaltijd in de Orient was druk bezocht en sfeervol.
Iftarmaaltijd

[29.09.08]

Ga naar top [terug naar boven]


Ramadanfestival
Het zal u niet zijn ontgaan: de voor moslims heilige maand Ramadan is begonnen. Tijdens de Ramadan vasten moslims van zonsopgang tot zonsondergang. Het vasten wordt verbroken met een iftar-maaltijd.
In het kader van de Ramadan Festival ‘Ramadan op z’n Rotterdams’ organiseert Stichting Al Jisr in samenwerking met de Stichting Turkse Ouders Rijnmond (STOR), Kleurrijk Ommoord, Kleurrijk Alexander en Alexander Plus drie dialoogbijeenkomsten in deelgemeente Alexander. Het festival heeft als belangrijkste doel om Rotterdammers met verschillende culturele en religieuze achtergronden de mogelijkheid te bieden om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

In Oosterflank bent u van harte welkom op de Bijeenkomst ‘Wat is de Ramadan precies?’
Op zaterdag 27 september van 18.00 uur – 21.00 uur in Buurthuis De Oriënt, Kobehof 5.
Voor meer informatie en aanmeldingen: de heer Yüksel op 06-34131685 (tot 24 september 2008) Vanwege de voorbereidingen, wordt u verzocht zich tevoren aan te melden.

[16.09.08]

Ga naar top [terug naar boven]


Bewonersplatform STOP DE HELIHERRIE

Wij maken ons grote zorgen over de mogelijke komst van een Helikopterplatform bij de van Brienenoordbrug in de Maas.
Wij vrezen extra geluidsoverlast in een woongebied waar toch al veel geluid –en milieuoverlast is als gevolg van mobiliteit (wegen, openbaar vervoer, vliegverkeer). De aanvliegroute van de helikopters zal over een dichtbevolkt woongebied gaan waar mensen wonen en kinderen dagelijks buiten spelen.
De wijken die last zullen ondervinden van de af en aanvliegende helikopters (helikopters zijn relatief rumoerig, zij produceren bij gelijk gewicht meer geluid dan een vliegtuig) zijn o.a. Kralingse Veer, de Esch, Kralingen, Prinsenland, Lage Land, Oosterflank, IJsselmonde, Noordereiland, Fascinatio…
Lees verder ...>> (PDF)

[10.09.08]

Ga naar top [terug naar boven]


Wethouder Geluk op bezoek in Oosterflank


Wethouder Geluk Op maandag 1 september jl. bezocht wethouder Geluk de wijk Oosterflank. Door bewoners van de werkgroep Semiramispark werd hij hartelijk welkom geheten.
In het kader van ‘kindvriendelijke wijken’ heeft de wethouder een bedrag voor het Semiramispark vrijgemaakt. Het geld zal gebruikt worden voor de aanleg van een Speeldernis in het park.[02.09.08 | SS]
Ga naar top [terug naar boven]


Feestelijke opening en voetbaltoernooi kunstgrasveld Scandinaviëpad

Geertje Boekhoudt, dagelijks bestuurder van de deelgemeente Prins Alexander verricht op donderdag 24 juli 2008 om 13:00 uur de officiële openingshandeling van het nieuwe kunstgrasveld aan het Scandinaviëpad. Bewoners zijn van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Inschrijven voetbaltoernooi
Na de officiële opening verzorgt Sportstimulering Prins Alexander een voetbaltoernooi
(5 tegen 5) voor kinderen en jongeren. Voor de kleinere kinderen is er een springkussen.
De activiteiten krijgen een feestelijk tintje.
Inschrijven voor het toernooi kan via Sportstimulering Prins Alexander tel. 010 – 455 02 00 en 24 juli op het kunstgrasveld Scandinaviëpad tussen 11.00 en 12.00 uur. Voor de wedstrijd verzamelen de deelnemers om 12:30 uur op het veld.

Bewonersbudget en ‘Groene Duimen’
In 2007 konden bewoners uit de wijken Zevenkamp en Oosterflank ideeën bij de deelgemeente indienen voor de verbetering van de directe woonomgeving.
In Oosterflank is het idee van twee bewoners voor een hekwerk rond het voetbalveld aan het Scandinaviëpad als winnaar uit de bus gekomen. Naast het hekwerk hebben dezelfde bewoners er ook voor gezorgd dat er een kunstgrasveld wordt aangelegd. Dit kunstgrasveld is betaald vanuit het stedelijke project ‘Groene Duimen’ van de gemeente Rotterdam.

[10.07.08 | DGPA]

Ga naar top [terug naar boven]

Nieuws over het helikopterplatform in de Maas

Het ligt er nog niet en als het aan bewoners uit het Kralingse Veer, de Esch, Prinsenland, Lage Land en Oosterflank ligt, komt het er nooit. Zij maken zich ernstig zorgen over de ernstige geluidsoverlast die het af en aan vliegen van helikopters voor omwonenden met zich mee brengt. ‘Het ponton komt te liggen in een gebied dat nu al drukbezet is. De Van Brienenoordbrug is één van de drukste verkeerspunten van Rotterdam. De concentratie fijnstof is nu al hoog’, aldus één van de bewoners uit Prinsenland.
Naast de geluidsoverlast is ook het veiligheidsaspect dat hen zorgen baart. ‘De kans dat zo’n helikopter neerstort is veel groter dan men weet. Het aantal vluchten per helikopter staat gepland op 40 tot 45 per dag. Dat risico van neerstorten is dus wel degelijk aanwezig’, vervolgt de Prinsenlander.
In navolging van bewoners in steden als Utrecht, Ypenburg en Delft wordt in Rotterdam binnenkort ook een stichting of verenging opgericht. De bedoeling van deze verenging of stichting is de belangen van bewoners die de komst van een Helikopterplatform in de Maas vanuit veiligheids- en milieureden niet zien zitten, beter te behartigen.

Kijk voor meer informatie op:
www.heliniet.nl
www.helihinder.nl

Ga naar top [terug naar boven]EK overlast op Prins Alexanderplein

Bewoners van de Ursa Major (= de flat aan de Kleine Beer) hebben laten weten erg veel geluidsoverlast te Oranjefanhebben van de feestelijkheden die in het kader van Europese Kampioenschappen plaats vinden op het Prins Alexanderplein. Het plein is ooit bedoeld als evenementenplein voor wijkoverstijgende happenings. ‘Wij hebben geen bezwaar tegen het houden van evenementen’ aldus één van de woordvoerders, ‘maar dan moet wel gecontroleerd worden of de bepalingen zoals die staan omschreven in de afgegeven vergunning, worden nageleefd. Er staat heel duidelijk in de vergunning dat het evenement geen overlast mag geven voor omwonenden en dat ondervinden we dus wel’.
Het evenement dat i.s.m. de deelgemeente en Dommelsch Hoek wordt georganiseerd was bedoeld voor het gezamenlijk bekijken van de eerste 3 wedstrijden van het Nederlands Elftal. Deze week echter vond een spoedprocedure plaats om de vergunning te verlengen zodat de volgende voetbalwedstrijden ook op het plein bekeken kunnen worden.
Naast de overlast zeggen betreffende bewoners het behoorlijk slordig en nalatig te vinden dat de bewoners niet op voorhand zijn geïnformeerd terwijl dat wel als bepaling in de verlening van de vergunning is opgenomen.

[19.06.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]Prijsuitreiking Balkon- en Tuinverkiezing 2008

Op zaterdag 7 juni vond de prijsuitreiking van de Balkon- en Tuinverkiezing plaats. De 1e prijs werd overhandigd door Geertje Boekhoudt (Portefeuillehouder Welzijn deelgemeente Prins Alexander).
De prijswinnaar voor de mooiste tuin is geworden: Familie Sanders, Göthenburghof
De 1e prijs voor het mooiste balkon/diversen is geworden: Familie Plejo, Stockholmpad.
Niemand ging met lege handen weg. Alle deelnemers kregen een leuk presentje mee.
Winnaar tuinWinnaar balkon
[11.06.08]

Ga naar top [terug naar boven]


SBO geeft gekwalificeerd advies over dienstverlening Woonstad Rotterdam

SBO vindt dat de afstand tussen verhuurder de Nieuwe Unie en zijn huurders te groot en onpersoonlijk. SBO adviseert dNU daarom om hun klantvriendelijke en klantgedreven werkwijze te vertalen in concrete maatregelen. (Lees verder...)

Ga naar top [terug naar boven]


Schoonmaak

Op zondag 25 mei 2008 maakten kinderen van de Stiching Turkse Ouders Rijnmond, in het kader van de Opzoomer Lente opfrisactie, het terras en tuinmeubilair rond ouderenflat De Hoeksteen schoon en fris.
De schoonmakers Aan het werk

[29.05.08 | AA]

Ga naar top [terug naar boven]Routebord eindelijk terug
Routeborden
In het kader van de wijkvisie Oosterflank werd onder andere genoemd dat de ontbrekende routeborden weer terug gezet moesten worden. Om die reden werd er een oproep geplaatst in de buurtkrant waarop een bewoonster reageerde. Zij vertelde al vanaf 2000 bezig te zijn om het ontbrekende routebord op de T-kruising van het Malmöpad en de Kopenhagenstraat terug geplaatst te krijgen. Dat was tot dan toe nog niet gelukt. Door inzet van een SBO medewerker en de wijkcontactpersoon van de deelgemeente staat sinds vorige week het routebord op zijn oude plek.

[15.05.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]Doe mee aan de Balkon- en Tuinverkiezing in Oosterflank 2008!


In Oosterflank zijn veel juweeltjes van tuinen en balkons. Met liefde zorg en aandacht zijn ze ingericht en worden ze bijgehouden. Hun eigenaren genieten er van om er mee bezig te zijn en om er in te zitten.
Al die zorg, aandacht en plezier mag gezien worden door andere groenliefhebbers! Winnende tuin
Wanneer u in Oosterflank woont en het fijn vindt om te tuinieren, geef dan u op voor de jaarlijkse verkiezing.
De aandacht en waardering - en soms ook tips - die de jury bij het bezoek aan de deelnemers geven is op zich al erg leuk. De winnaar kan bovendien een aardige prijs winnen.
De jury bestaat dit jaar onder andere uit de winnares van de verkiezing van 2007
Vanzelfsprekend komt de foto van de winnende tuin en balkon op de website en in de plaatselijke pers te staan.
U kunt zich nog aanmelden tot 15 mei 2008 – via de mail sbopost@hetnet.nl of telefonisch 010 220 13 95 of persoonlijk aan de Kobelaan 124.
Wacht niet te lang, maar meldt u snel aan!

[24.04.08 | AA]

Ga naar top [terug naar boven]Allemaal geslaagd!

Op vrijdag 16 april ontvingen moeders die de cursus ‘Omgaan met pubers’ hebben gevolgd, een certificaat van dagelijks bestuurder Geertje Boekhoudt. De deelneemsters waren zo enthousiast dat zij ook de vervolgcursus willen volgen. De STOR organiseerde deze cursus in samenwerking met Stichting de Meeuw en de SBO.
Geslaagden
[22.04.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Speerpunten snijden houtWerkgroep Speerpunten

Er is onlangs een nieuwe werkgroep opgericht in Oosterflank. De werkgroep speerpunten. Huurders van de Nieuwe Unie, ondersteunt door het opbouwwerk, zitten rond de tafel met medewerkers van de Nieuwe Unie. De inzet is om 5 speerpunten per jaar te formuleren waarop extra inzet gepleegd zal worden door de Nieuwe Unie. Voor het komende jaar zijn de volgende 5 speerpunten genoemd:
1. Planmatig Onderhoud; er moet meer inzicht komen per complex over welke plannen er zijn en hierover moet duidelijk en op tijd worden gecommuniceerd met bewoners in dat complex.
2. De communicatie van professionals over de wijk moet veel meer in de wijk en met bewoners plaatsvinden. De Nieuwe Unie heeft toegezegd hierop te investeren en er ook bij andere corporaties en gemeentelijke diensten op aan te dringen.
3. De achterpaden en de binnenterreinen die grenzen aan woningen van de Nieuwe Unie moeten aangepakt en/of heringericht worden. Dit gebeurt in samenspraak met bewoners.
4. De overlast van (hang)jongeren moet duidelijker in kaart worden gebracht en worden afgestemd met antwoord dat andere organisatie hierop hebben.
5. De behoefte aan meer handen en voeten in de wijk is groot. De Nieuwe Unie zegt toe dat er vanuit hen een wekelijks spreekuur komt op een plek in de wijk.

[18.04.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


SBO jaarverslag 2007

Het SBO jaarverslag over 2007 is uit. U kunt een exemplaar afhalen bij de SBO in de Kobelaan 124 maar u kunt het ook hier downloaden (PDF 6Mb).

Ga naar top [terug naar boven]


Geduld is een schone zaak

Niet alle gaten die er in stoepen vallen zijn voor rekening van Gemeentewerken. Dat ondervond de SBO, gevestigd aan de Kobelaan 124.
Zo’n 7 weken geleden ontstond er in de stoep grenzend aan de voorgevel van het pand een gat. Het klachtennummer (0800 1545) werd gebeld en de klacht; een gat van ongeveer een meter lang en halve meter breed en zo’n halve meter diep, werd doorgegeven. Op de kaart die daags daarna werd opgestuurd, stond dat gemeentewerken niet verantwoordelijk was voor het verhelpen van de genoemd klacht. De klager, de SBO dus, moest zich vervoegen bij de Vereniging van Eigenaren omdat het repareren van het gat voor rekening van hen kwam. Veiligheidshek
De Kobelaan is één van de complexen waarvan de Nieuwe Unie een aantal huurwoningen heeft verkocht. Het is nu een complex met zowel huurders als eigenaar bewoners. Zo’n complex heet in vakjargon: een gemengd complex. Het betekent dat de Nieuwe Unie samen met de eigenaarbewoners van dat complex in een Vereniging van Eigenaren zit. De Nieuwe Unie behartigt in deze Verenging van Eigenaren de belangen van huurders. Tenminste als alles goed gaat. Op het moment dat er een klacht is die voor rekening komt van de Vereniging van Eigenaren maar waar jij als huurder wel last van hebt, kan het dus even duren voordat de klacht verholpen wordt. Immers, de Nieuwe Unie kan niet meer in haar eentje besluiten of en wanneer de klacht verholpen wordt. Maar de aanhouder wint. In dit geval. Het heeft even geduurd maar het gat is gedicht ook al duurde het bij elkaar twee maanden.

[10.04.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Omgaan met pubersDeelnemers

Sinds een maand volgen een twaalftal vrouwen een cursus die de naam ‘Omgaan met pubers’ draagt. De cursus werd door de STOR* i.s.m. de SBO en Stichting de Meeuw opgezet. Op 16 april zal de laatste bijeenkomst plaatsvinden en ontvangen alle deelneemsters een certificaat.


*STOR= Stichting Turkse Ouders Rijnmond[01.04.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]Eerste stap op achterpad

Bewoners en DNU Het achterpad tussen de Varnasingel en de Vigohof gaat opgeknapt worden. Zowel bewoners als de Nieuwe Unie leveren hiervoor een gezamenlijke inspanning. Doordat het hele gebied in de tweede helft van 2008 her ingericht gaat worden nam het opbouwwerk het initiatief om de eigenaarbewoners van de Vigohof in contact te brengen met de Nieuwe Unie. Afgesproken is dat de Nieuwe Unie afspraken maakt met de (deel) gemeente over wie wat doet/betaalt. Bewoners maken onderling afspraken m.b.t. o.a. de schutting aan de achterzijde. Op verzoek van zowel bewoners van de Varnasingel als van de Vigohof onderzoekt de Nieuwe Unie de mogelijkheden van het plaatsen van een afsluitbaar hek in het tussenpad.

[26.03.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]Voorjaar in Oosterflank

Tussen de sneeuw- en hagelbuien door zijn toch de eerste tekenen van het voorjaar in zicht ...

Narcis Close-up


[25.03.08] Foto's gemaakt door wijkbewoonster Lidy van Onlangs

Ga naar top [terug naar boven]Vraagwijzerloket in StadswinkelStadswinkel

In de Stadswinkel aan het Prins Alexanderplein 25,
naast het deelgemeentekantoor, is nu ook een loket van VraagWijzer. Dit is het derde Vraagwijzerloket in de deelgemeente Prins Alexander. De andere loketten zijn gevestigd in de Folkert Elsingastraat 3 en aan de Thomas Mannplaats 301.
VraagWijzer is ook te bereiken via telefoonnummer: 0900 – 28 68 100 (€ 0,05 p/m), per mail: info@stichtingmda.nl of raadpleeg de website: www.vraagwijzeralexander.nl

Wat doet VraagWijzer
Bij het VraagWijzerloket kan iedereen zonder afspraak terecht voor informatie, advies en hulp bij het aanvragen van voorzieningen op het gebied van wonen, zorg, welzijn en inkomensondersteuning. De dienstverlening is gratis.

Openingstijden van de Stadwinkel
Maandag, dinsdag en woensdag van 8.00 16.00 uur
Donderdag van 8.00 uur tot 13.30 uur
Vrijdag van 8.00 uur tot 20.00 uur
Zaterdag van 9.00 uur tot 12.30 uur

Ga naar top [terug naar boven]


Ouderendag in Oosterflank

De Ouderendag in Oosterflank van 11 maart werd weer goed bezocht. Genodigde sprekers waren o.a. de politie die de aanwezigen informeerden over veiligheid. In het tweede deel van de middag trad operagezelschap Servus op. Gouwe ouwen als o.a. ‘Somewhere my love’ en ‘Kalinka’ werden met verve vertolkt door dit 6 koppige gezelschap. Al met al was het een zeer geslaagde dag, georganiseerd door de OPO (Ouderen Platform Oosterflank).
Bezoekers Ouderendag
[12.03.08 | SS]

Ga naar top [terug naar boven]


Balkon- en Tuinverkiezing Winnaar
Win 50,- euro!


Het afgelopen jaar heeft de trotse balkon -en tuinbezitter zich weer ingeschreven voor de Balkon- en Tuinverkiezing. Deze bewoners hebben het de jury niet makkelijk gemaakt.
Dit jaar wordt er opnieuw een Balkon- en Tuinverkiezing georganiseerd door de SBO. Met deze verkiezing wil de SBO de aandacht van buurtbewoners voor hun tuin en balkon stimuleren. Iedereen die in Oosterflank woont en zijn of haar tuin of balkon met plezier verzorgt en daar natuurlijk erg trots op is, kan zich inschrijven tot 15 mei 2008 bij de SBO (Kobelaan 124).

Denkt u dat u dit jaar de mooiste tuin of balkon heeft van Oosterflank? Wilt u die schoonheid van uw tuin of balkon met anderen delen? Zo ja, doe dan mee aan onze balkon- en tuinverkiezing 2008.
Om tot een afgewogen keus te komen, wordt een onafhankelijke jury samengesteld. Deze jury zal de aangemelde tuinen en balkons gaan bekijken. In juni worden de winnaars bekend gemaakt.
Er zal twee keer een hoofdprijs vallen: Zowel de hoofdprijs voor de mooiste tuin als de hoofdprijs voor het mooiste balkon. Tevens is er ook een 2e en een 3e prijs.

Om mee te doen aan de Balkon- en Tuinverkiezing gelden de volgende voorwaarden:
1. Aanmelden bij de SBO, Kobelaan 124, tel. Nr. 220 13 95,
of geef het inschrijfformulier af (Klik hier voor inschrijfformulier).
2. Alleen voor bewoners van Oosterflank
3. Opgeven kan vanaf 4 maart tot 15 mei 2007
4. Over de uiteindelijke uitslag wordt niet gecorrespondeerd

Natalie Dupon
Opbouwwerk Oosterflank

[05.03.08 | ND]

Ga naar top [terug naar boven]


Klein Duimpje onlangs heropend

Door recente samenwerking van bewoners, opbouwwerk, deelgemeente en niet te vergeten woningcorporatie PWS kon Klein duimpje aan de Evenaar onlangs weer heropend worden. Er wordt druk gebruik van gemaakt!
Klein Duimpje

[07.02.08]

Ga naar top [terug naar boven]Stichting Belastingwinkel is verhuisd

In verband met de verbouwing van wijkcentrum Het Peil in het Lage Land, is de Belastingwinkel verhuisd naar LCC Zevenkamp, Ambachtsplein 141. Op woensdagavond van 18.00 tot 20.00 uur wordt daar, uitsluitend op afspraak, hulp geboden bij het invullen van belastingformulieren
Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar (010) 456 39 93.
Houdt uw sofi-nummer bij de hand als u belt, want als het niet meer mogelijk is om voor 1 april een afspraak te maken, dan kunnen de medewerkers van de belastingwinkel uitstel voor u aanvragen.

Routebeschrijving

LCC Zevenkamp is bereikbaar met de metro. U stapt uit bij metrostation Ambachtsland. De vestiging is gelegen op het plein dat direct naast het metrostation ligt.

Landelijke Aangifte Dag 2008
Op de Landelijke Aangifte Dag op 15 maart zullen alle belastingwinkels in Nederland geopend zijn. In Rotterdam zullen medewerkers van alle vestigingen tegelijkertijd op één centrale locatie bij elkaar
komen en gaan daar zoveel mogelijk cliënten helpen met het invullen van belastingaangiften voor de inkomstenbelasting 2007.
De locatie zal te zijner tijd gekend worden gemaakt.
Meer informatie is te vinden op www.belastingwinkelrotterdam.nl

Ga naar top [terug naar boven]PWS op kousenvoeten vertrokken

Vanaf half maart neemt PWS haar intrek in een nieuw pand aan het Mia van Yperenplein. Voordat u als huurder van PWS denkt: ‘ Ha, fijn, dat is een stuk minder ver dan de Hoofdweg waar ze nu zitten’, adviseren wij nog even verder te lezen.
Want in het pand aan het Mia van Yperenplein komen niet de mensen te werken die over het verhuren en beheren van de huurwoningen in Oosterflank gaan. En dat is jammer, vindt het bestuur van de SBO (Stichting Bewonersorganisatie Oosterflank). Fred Lijfander, voorzitter van de SBO en tevens huurder van PWS: ’Wanneer organisaties niet langer fysiek aanwezig zijn in hun werkgebied gaat dat ten koste van de kwaliteit en de service. Personeel dat over het verhuren en beheren van huurwoningen gaat, moet in feite hun werkplek hebben in het gebied waar die huurwoningen staan. Ze zijn daardoor niet alleen herkenbaarder en meer bereikbaar voor huurders maar ze kunnen ook veel sneller reageren en/of ingrijpen. Degenen die van deze grotere afstand als eerste worden gedupeerd, zijn de huurders van PWS’.

De SBO maakt zich al veel langer druk om meer ‘handen en voeten’ in de wijk. ‘De laatste jaren zijn er veel visies over Oosterflank ontwikkeld door verschillende partijen. Dat is mooi, dat er nagedacht wordt over hoe het beter moet in de wijk. Maar met denken alleen kom je er niet. Er moet ook werk verzet worden en dat doe je door ervoor te zorgen dat er voldoende capaciteit, mensen dus, daadwerkelijk aanwezig is om visies uit te kunnen voeren’, aldus Fred Lijflander.

Ga naar top [terug naar boven]Kwalitatief advies Huurverhoging van de Stichting Bewonersorganisatie Oosterflank

Zoals u weet wordt regelmatig aan de SBO gevraagd om een kwalitatief advies ergens over uit te brengen. Onder het kopje Wonen kunt een aantal van deze adviezen teruglezen.
Ook dit jaar heeft de Nieuwe Unie gevraagd om een kwalitatief advies met betrekking tot de huurverhoging van 2008. (Lees verder...)

Ga naar top [terug naar boven]


OrganisatieAgendaNieuwsVoorzieningenKrantOpzoomerenActiviteitenWonenLinks
Zoek in deze site
Home | Contact |
Home > Nieuws > Nieuwsarchief
© SBO 2005 - Design M&A Digitale Producties