SBO

Logo krant


Oosterflankkrant nr. 1 2015 Oosterflankkrant nr. 2 2015 Oosterflankkrant oktober 2015 Oosterflankkrant oktober 2015  
Nummer 1 Nummer 2 Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5/6  

Jaargang 2015DE OOSTERFLANKKRANT
De Oosterflankkrant is bedoeld als informatiemiddel voor de wijkbewoners en wordt gratis huis-aan-huis bezorgd. Brievenbussen met NEE-NEE sticker worden overgeslagen. Bij de SBO zijn recente Oosterflankkranten en de speciale ‘NEE-JA wel de Oosterflankkrant’ sticker af te halen. De krant wordt uitgegeven door de SBO die er naar streeft om ook in 2015 weer 5 kranten uit te brengen.
Bewoners en bewonersgroepen kunnen gebruik maken van de krant voor hun artikelen, ingezonden brieven, mededelingen en oproepen. De redactie besluit over plaatsing en behoudt zich het recht voor om teksten in te korten. Anonieme stukken worden niet behandeld of geplaatst.

REDACTIE
De redactie is autonoom en onafhankelijk en bestaat uit wijkbewoners:
Henk Emanuels
Anton Roeloffzen
Janneke Hoek
Annemarie Lamping
Frans van Daal
Marianne v.d. Kleij
Lidy van Onlangs
Jaap Rozema
Nico Thenu

Bewoners die het leuk vinden om stukjes te schrijven en/of mee willen denken over onderwerpen voor de krant zijn welkom. Wijkbewoners kunnen ingezonden stukken naar de redactie sturen en/of vrijblijvend informatie krijgen via sboredactie@gmail.com of tel 010 220 13 95.

Voor elke uitgave komt de redactie bij elkaar. Tijdens de redactievergaderingen wordt kritisch teruggekeken op de vorige uitgave, waarna inhoud en taakverdeling voor de volgende krant wordt afgesproken. Er wordt daarbij uitgegaan van de individuele wensen, voorkeuren en kennis/ervaring van de redactieleden. Artikelen en foto’s in de krant zijn voornamelijk gericht op het wonen en leven in Oosterflank.

REDACTIE ADRES
Wijkbewoners kunnen ingezonden stukken naar de redactie sturen. Anonieme stukken worden niet behandeld of geplaatst.
Ook suggesties voor onderwerpen die de wijk betreffen zijn altijd welkom op het adres van de redactie:

SBO, Kobelaan 124, 3067 MD Rotterdam.
Tel. 010 220 13 95
E-mail sboredactie@gmail.com

Ga naar top [terug naar boven]


NEE - NEE - JA

Wanneer u een NEE JA sticker op uw brievenbus hebt geplakt ontvangt u geen ongewenste reclame maar wel de huis aan huisbladen én de Oosterflankkrant.
Mensen met een NEE NEE sticker ontvangen geen huis aan huis bladen maar ook niet de eigen Oosterflankkrant. Daarom is er binnenkort een nieuwe brievenbussticker verkrijgbaar bij de SBO.
(Geïmporteerd uit het Oude Westen) met de woorden:
NEE: geen ongeadresseerd reclamedrukwerk NEE: geen huis aan huis bladen
JA: Natuurlijk wel de Oosterflankkrant
Ja Nee sticker
Vanaf 1 maart 2011 kunt u deze brievenbussticker afhalen bij de SBO, Kobelaan 124.OrganisatieAgendaNieuwsVoorzieningenKrantOpzoomerenActiviteitenWonenLinks
Zoek in deze site
Home | Contact |
Home > Oosterflankkrant
© SBO 2005 - Design M&A Digitale Producties

Krantenarchief

Krantenarchief