SBO
Organisatie


Bewonersorganisatie Oosterflank (SBO)

De SBO houdt maandags, dinsdags en woensdags een inloopspreekuur voor wijkaangelegenheden.
Kom gerust binnen voor hulp en advies, ook in het kader van bewonersideeën en activiteiten van
Opzoomer Mee. De SBO is daarvoor tevens het contactadres en doet de administratieve en financiële afhandeling.

Het devies
‘Samen met bewoners werken aan de belangen van de wijk en haar bewoners’

De organisatie
Bewonersorganisatie Oosterflank is een vrijwilligersorganisatie en werd in 1981 opgericht. Sinds 1 januari 2003 staat de bewonersorganisatie te boek als Stichting Bewonersorganisatie Oosterflank (SBO).
Er is een bestuur dat minimaal bestaat uit 3 personen en maximaal uit 5.
In het huidige bestuur hebben zitting:
- Wim Bennis
- Fred Lijflander
- Arie Vooijs
- Jaap Rozema

Het bestuur vergadert 1 keer per 4 weken. (Klik hier voor het vergaderschema).
De ‘body’ van de bewonersorganisatie bestaat uit verschillende bewonerswerkgroepen en activiteiten.

Bewonersorganisatie Oosterflank stelt zich ten doel om samen met bewoners te werken aan de belangen van de wijk en haar bewoners.

Bewoners uit de Oosterflank kunnen er terecht met vragen over hun wijk op het gebied van wonen, woonomgeving, welzijn, scholing en veiligheid.

Bewonersgroepen die zich in (willen) zetten om de leefbaarheid te verbeteren in Oosterflank kunnen ondersteuning krijgen. Steun en/of advies bij opzoomeracties, bij het organiseren van (wijk)evenementen, oprichten van bewonerscommissie, aanpak van een probleem in de buitenruimte etc.

Voor nadere informatie: telefonisch via (010) 220 13 95, via de mail sbopost@hetnet.nl of tijdens kantooruren even binnenlopen aan de Kobelaan 124.
OrganisatieAgendaNieuwsVoorzieningenKrantOpzoomerenActiviteitenWonenLinks
Zoek in deze site
Home | Contact |
Home > Organisatie
© SBO 2005 - Design M&A Digitale Producties