SBO

Wonen

Vul De Grote Woontest in en win 1.000 euroWoontest

Vanaf 21 mei start De Grote Woontest 2012 in de regio Rotterdam. In deze vragenlijst over woonwensen kan iedere inwoner, vanaf 18 jaar, zijn of haar woonwensen invullen. De vragen gaan in op de wensen en (on)tevredenheid ten aanzien van woningen, buurten en wijken. Iedereen die meedoet maakt bovendien kans op de hoofdprijs ter waarde van 1.000 euro. Elke vijftigste deelnemer ontvangt een ‘pluim’ ter waarde van 15 euro.

Alle informatie uit De Grote Woontest wordt gebruikt om de woningen, de woonomgeving en de voorzieningen in de wijken beter aan te laten sluiten bij de wensen van bewoners. Het onderzoek wordt gesteund door 41 partijen die helpen de stad te ontwikkelen, zoals woningcorporaties, projectontwikkelaars en gemeenten in regio Rotterdam. De vragenlijst is beschikbaar op www.degrotewoontest.nl.


Huurcommissie

Heeft u vragen of meningsverschil met uw verhuurder?
De Huurcommissie is een onafhankelijke organisatie die zich bezighoudt met geschillen tussen huurder en verhuurder over onderhoud, huurprijs en servicekosten van huurwoningen.
Huurders en verhuurders kunnen bij de Huurcommissie terecht met vragen over:
- Puntensysteem (woningwaarderingstelsel)
- Huurverhoging
- Huurverlaging
- All in-prijs (huurprijs inclusief servicekosten en dergelijke)
- Servicekosten
- Onderhoudsgebreken huurwoning
- Eerste keer huursubsidie aanvragen bij huren van een particuliere verhuurder.

Telefoon
De Huurcommissie is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 8:30 tot 17:30 uur. U kunt dan terecht met vragen over:
• Een bij de Huurcommissie lopende zaak
• De huurprijswetgeving
• Het aanvragen van voorlichtingsmateriaal en formulieren
Het telefoonnummer is: 0800 - 4887243 (0800-huurcie)

Het postadres van de Huurcommissie is:
Postbus 16495
2500 BL Den Haag
www.huurcommissie.nl

Spreekuren in de regio
De Huurcommissie houdt ook spreekuren in de regio. Hier kunt u terecht als u vragen heeft of een persoonlijk advies wilt van een voorlichter van de Huurcommissie. Voor een spreekuur hoeft u geen afspraak te maken en er zijn geen kosten aan verbonden.
Maandag en Woensdag14:00 - 16:00 uur Groothandelsgebouw, Ingang C
Weena 723, Rotterdam

Ga naar top [terug naar boven]Bewonerscommissies in Oosterflank:
Voermanweg,
Contactpersoon: n.n.

Weberflat,
Voorzitter, I.Bal, Hoofdweg 680

Oosterbochtcomplex,
voorzitter, vacature

Bordeauxdreef,
Contactpersoon: n.n.

Huurderscommissie Sjanghai- / Burgaslaan en Keulen- / Duisburghof
Secretaris: Rob Steijn, Keulenhof 79
Voorzitter: Arie Vooijs, Burgaslaan 34

Wanneer u, samen met een aantal medebewoners, een bewonerscommissie in uw flat of complex wilt oprichten, dan kunt u daarvoor ondersteuning krijgen.

Ga naar top [terug naar boven]


Overig

Maatschappelijke dienstverlening Alexander

Een gratis hulpverleningsinstantie voor alle inwoners van deelgemeente Prins Alexander.
U kunt hulp krijgen van de sociaal raadslieden met vragen over o.a. huurrecht en huursubsidie.


Wilt u meer weten over het kopen van een (huur)woning
Vereniging Eigen Huis, Telefoon: 033 450 77 50, postadres: Postbus 735, 3800 AS Amersfoort
Informatie over wonen in Rotterdam: www.wonen.rotterdam.nlWoningcorporaties in Oosterflank

Ga naar top [terug naar boven]OrganisatieAgendaNieuwsVoorzieningenKrantOpzoomerenActiviteitenWonenLinks
Zoek in deze site
Home | Contact |
Home > Wonen
© SBO 2005 - Design M&A Digitale Producties