SBO

Beschoeiing singel Izmirerf
Nieuwsartikel | Datum: 12.10.16

Sinds enige tijd is Stadsbeheer begonnen met het vervangen van slechte beschoeiingen langs waterkanten. De levensduur van deze materialen is op diverse plaatsen verstreken. In Ommoord en Zevenkamp is men deze zomer begonnen; hier worden ook de grootste lengtes vervangen. In Oosterflank betreft het vnl. 2 locaties: de Semiramistuin, waar een bijzondere vorm van oeverversteviging is, nl een halfnatuurlijke bescherming van bossen wilgenhout. Dit werk is reeds uitgevoerd. Bij het het Izmirerf en Suezpad is men druk bezig opnieuw een traditionele beschoeiing te plaatsen. Tegenwoordig is dit materiaal volledig van hout. Een klein gedeelte langs het wandelpad wordt iets natuurlijker ingericht, met een zgn plasberm en boomstammen ter hoogte van de waterlijn. De verwachting is dat zich hier een fraaie oevervegetatie zal ontwikkelen.
Sowieso worden oevers in Prins Alexander, waar dat mogelijk is, op een meer natuurlijke wijze ingericht. Zie o.a. de eerder gerealiseerde oevers in het Prinsenpark.

Foto Jaap Rozema


Home | Contact |