SBO

Meedenken over Oosterflank?
Nieuwsartikel | Datum: 20.03.15

Eind vorig jaar nodigde de gebiedscommissie Prins Alexander bewoners uit om deel te nemen aan bewonerspanels. Het motto was ’Bent u ook zo begaan met uw wijk’.
In het pand van de SBO (Bewonersorganisatie Oosterflank) wisselden de twee vice-voorzitters Corstiaan Breedveld en Loek Ernst van gedachten met Oosterflankers.
Dit initiatief om bewoners mee te laten denken over hun eigen wijk krijgt geen vervolg. De gebiedscommissie, die als een van haar taken heeft om participatie te organiseren, heeft zich bedacht.
In de eerste vergadering van dit jaar keerde de meerderheid van de gebiedscommissie ( PvdA en Leefbaar Rotterdam) zich tegen deze panels.
De SBO ziet wel graag dat bewoners mee kunnen denken over hun eigen wijk. Wat vindt u? Reacties naar sboredactie@gmail.com

Meedenken

Home | Contact |